Wpływ zmian w VAT w 2022 roku na rozliczenia w JST. Kolejne propozycje nowelizacji przepisów

W 2022 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu ekspert przedstawi zmiany w zakresie podatku VAT w 2022 r., zarówno te, które weszły w życie, jak również te projektowane oraz wskaże ich wpływ na rozliczenia podatku w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zmiany w zakresie danych objętych JPK_7VM/K oraz projektowanymi zmianami dotyczącymi kalkulacji proporcji VAT. Poruszymy również zagadnienia związane ze zmianą stawek VAT, w szczególności refaktur energii i zasadności stosowania obniżonych stawek VAT. Ponadto uczestnicy poznają wpływ orzecznictwa TSUE na rozliczenia VAT z uwzględnieniem zasad opodatkowania i korekt za poprzednie okresy, obejmujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podczas szkolenia omówimy również nowe zasady fakturowania, w szczególności korekty faktur, a także przybliżymy zagadnienia związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i relacji odnoszących się do Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uporządkowanie, uzupełnienie wiedzy z zakresu podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian.
  • Omówienie reguł związanych z planowanymi zmianami kalkulacji proporcji VAT.
  • Zwrócenie uwagi na nowe zasady fakturowania, korygowania faktur.
  • Przybliżenia zasad dotyczących fakturowania przy użyciu KSeF.
  • Zdobycie umiejętności w zakresie m.in.: rozliczania faktur korygujących czy analizy zastosowania stawek VAT.
  • Zdobycie wiedzy w zakresie reguł rozliczenia opłat przekształceniowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Slim VAT 2:
a. Zmienione dane wymagane na fakturach korygujących.
b. Zmiana zasad rozliczenia faktur korygujących w ramach KSeF.
c. Brak obowiązku oznaczenia faktur korygujących słowami „korekta”.
d. Brak obowiązku wskazywania przyczyn korekty.
e. Czy znikną duplikaty?
f. Prawo do odliczenia VAT z usług noclegowych.
g. Ulga na złe długi – zmiany po wyroku TSUE.
h. Rezygnacja ze zwolnienia – umieszczenie oświadczenia w akcie notarialnym.
i. Obowiązek podatkowy z tytułu odszkodowania wynikającego z wywłaszczenia - kasowość.
j. Interpretacje ogólne MF oraz wyrok TSUE w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego - omówienie. Skutki dla rozliczeń od 2019 r.
k. Grupy VAT. Skutki dla jst.
2. Modyfikacje zasad oznaczania transakcji w JPK_V7M/K:
a. Zbiorcze ewidencjonowanie paragonów uznawanych za faktury uproszczone.
b. Oznaczenie kodem FP wyłącznie faktur o wartości ponad 450 zł oraz faktur konsumenckich.
c. Wyłączenie z oznaczenia TP transakcji obejmujących powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikające wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
d. Zmiany w GTU.
3. Krajowy System e-Faktur:
a. KSeF a PEF.
b. Obowiązek czy dobrowolność.
c. Zasady e-fakturowania.
d. KSeF do czego służy i kto może korzystać?
e. Zachęty do korzystania z KSeF - przyspieszony 40 -dniowy zwrot VAT, brak obowiązku stosowania zasad korygowania faktur zmniejszających, brak obowiązku przechowywania i przesyłania na żądanie e-faktur w strukturze logicznej.
4. Przyspieszony zwrot VAT 15- dniowy - warunki, do kogo skierowany?
5. Konsekwencje niezapewnienia zapłaty bezgotówkowej.

6. Zmiany w stawkach VAT:
a. Stawki VAT wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej - art. spożywcze, energia, paliwa.
b. Spowodowane pomocą dla uchodźców z Ukrainy.
7. Projektowane zmiany:
a. Proporcja VAT -wprowadzenie możliwości niedokonywania korekty VAT naliczonego od 2023 r., zwiększenie kwoty ograniczającej uznanie, że sprzedaż wynosi 100% z 500 zł na 10 000 zł.
b. Zmiany fakturowania zaliczek.
c. Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej.
d. Zmiany dotyczące obowiązków podatków ewidencjonujących sprzedaż na kasie.
e. Zmiany dotyczące preferencyjnych stawek opodatkowania przy określeniu dodatkowego zobowiązania w VAT.
f. Rozszerzenie katalogu podatków, które mogą być regulowane ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy - Manager w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Z podatkami związana od 2001 roku, praktykę zdobywała jako konsultant podatkowy w prywatnej firmie telekomunikacyjnej we Wrocławiu, następnie w spółce doradztwa podatkowego we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dedykowane zarówno dla sektora finansów publicznych, jak i dla podmiotów komercyjnych z zakresu podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatku u źródła. Współpracuje ściśle z jednostkami samorządu terytorialnego weryfikując i optymalizując rozliczenia w zakresie podatku VAT. Posiada również dorobek publicystyczny oraz jest autorem publikacji zarówno z zakresu podatku VAT, podatku od czynności cywilno-prawnych (współautor Komentarza praktycznego, wyd. Difin) oraz podatku od nieruchomości. Od dnia 28 czerwca 2016 r. certyfikowany doradca podatkowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 25 maja 2022 r.