Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W dniu 24 maja 2022 r. organizujemy szkolenie z zakresu analizy prawidłowości wykonywania planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień z zakresu realizacji planu finansowego jednostki budżetowej. Treści podczas szkolenia będą omawiane w taki sposób, by pomóc w prawidłowym wykonywaniu planu finansowego oraz właściwym stosowaniu klasyfikacji dochodów, wydatków. Trener, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzorczym, przedstawi zależności pomiędzy projektem planu finansowego jednostki, a projektem budżetu jst, wskaże podziałki w klasyfikacji budżetowej dla jst i jednostek podległych oraz omówi zmiany w klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w 2022 r.
  • Poznanie zasad odpowiedzialności za realizację planu finansowego.
  • Przedstawienie zmian z zakresu gospodarki finansowej i klasyfikacji budżetowej.
  • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej i sposobów, jak je wyeliminować z bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd orzeczeń organów nadzoru i sądów administracyjnych w 2020-2022 r. w zakresie uchwały intencyjnej.
2. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:

• Szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych.
• Kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego i jego wykonanie?
3. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

• Zmiany w klasyfikacji budżetowej, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r.
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419. Klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
5. Zmiany w planie finansowym jednostki: kto może dokonywać zmian w planie finansowym?
6. Ewidencja planu finansowego i jego zmian.
7. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej: 

• Upoważnienie do zaciągania zobowiązań.
• Zakupy na raty - kiedy można?
8. Zaangażowanie:
• Pojęcie zaangażowania.
• Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie?
• Ewidencja księgowa zaangażowania.
9. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 18 maja 2022 r.