Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO. Zapraszamy Państwa na szkolenie na którym zostaną przedstawione zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad przygotowania regulaminu ZFŚS a także zasady prowadzenia innej dokumentacji funduszu socjalnego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Całość spotkania oparta jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy na początku roku socjalnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o ZFŚS, w przepisach podatkowych i w ustawie antycovidowej. Prowadzący omówi najczęściej występujących nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami Funduszu. Uczestnicy otrzymają jednolity tekst ustawy o ZFŚS, materiały opisowe, oraz inne materiały możliwe do wykorzystania: projekt regulaminu funduszu socjalnego z załącznikami, druki wniosków o świadczenia i usługi socjalne.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ogólne wiadomości nt. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  1. podstawowe definicje, tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów, 
  2. wysokości odpisów i zwiększenia na ZFŚS, plany wydatkowania środków i ewentualne korekty wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej, ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 2. Charakterystyka ZFŚS:
  1. przeznaczenie funduszu socjalnego,
  2. kryteria socjalne, osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS,
  3. zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych, 
 3. Fundusz Socjalny a COVID -19.
 4. ZFŚS a rola związków zawodowych.
 5. Opodatkowanie świadczeń socjalnych – aktualne wysokości zwolnień, po zmianach przepisów w 2020 roku.
 6. Rola komisji socjalnej lub pracownika służby socjalnej.
 7. Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS:
  1. obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu,
  2. nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu ZFŚS, odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie.
  3. usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno.
 8. Ochrona danych osobowych a ZFŚS:
  1. rozporządzenie RODO – nowe obowiązki w działalności socjalnej,
  2. ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko GIODO,
  3. upoważnienie członków Komisji lub innych osób do przetwarzania danych osobowych,
  4. inne zagadnienia dotyczące zagadnień RODO przy działalności socjalnej.
 9. Wymagana dokumentacja socjalna:
  1. regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu,
  2. tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej, plan rzeczowo – finansowy,
  3. dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej uprawnionego, wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zakładów pracy, pracownicy działów kadr, członkowie komisji socjalnych działających w zakładzie pracy, przedstawiciele związków zawodowych, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik samorządowy, praktyk, długoletni trener i wykładowca szkoleń z tematyki BHP , funduszu socjalnego i prawa pracy. 

zwiń
rozwiń