Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 rok oraz bilans otwarcia na 2022 rok po zmianie klasyfikacji budżetowej. Najczęściej popełniane nieprawidłowości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostanie przedstawiona szeroka prezentacja zagadnień dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 rok, ze szczególnym uwzględnieniem błędów, jakie są popełniane przy zamknięciu ksiąg rachunków, jak również nieprawidłowości w zakresie regulacji zawartych w polityce rachunkowości, a mających wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych (niedozwolone uproszczenia); prezentacji zapisów analitycznych w 2022 roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej stanowiącą element ewidencji analitycznej ksiąg rachunkowych. Prowadzący zajęcia wskaże, na które aspekty należy zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz które warto ująć w polityce rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia, które będzie mieć formę warsztatów rachunkowości uzyskają praktyczną wiedzę, niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
• Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2021 ROK:
1. Wadliwa wycena należności na dzień bilansowy – błędy na koncie 221 oraz 226.
2. Wadliwa prezentacja w bilansie należności – konto 221,226, 231.
3. Wadliwa prezentacja należności ubocznych – bilans oraz konta 201.221 i 240.
4. Wadliwa inwentaryzacja należności – przykłady i skutki.
5. Wadliwa wycena inwestycji – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – konto 080, 011, 013 oraz 020.
6. Wadliwa wycena i prezentacja zobowiązań – konto 201, 240, 231 oraz 221(nadpłaty) – bilans oraz rachunek zysków i strat.
7. Wadliwa wycena świadczeń ubocznych od zobowiązań – konto 201, 234, 240 oraz 221(nadpłaty).
8. Wadliwe rozliczanie zobowiązań z decyzji administracyjnych – konto 240 oraz art.130 Kpa – moment ujęcia w księgach rachunkowych a kwestia wykonania decyzji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy pionów finansowych, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 9 grudnia 2021 r.