• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Proces zamknięcia roku 2023 w jednostkach budżetowych. Aspekty praktyczne

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proces zamknięcia roku oraz sporządzanie sprawozdania finansowego zwykle stanowią wyzwanie dla pracowników księgowości, z uwagi na fakt, że podsumowują całość rachunkowości rocznej. Ponadto istnieje szereg różnic interpretacyjnych dotyczących procesów rozliczania poszczególnych obszarów ewidencyjnych czy sporządzania sprawozdań finansowych, szczególnie informacji dodatkowej.
• Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w kompleksowy i praktyczny sposób przybliżymy zagadnienia w obszarze prawidłowego zamknięcia ksiąg roku 2023 i przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych podległych jst.
• Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób przejrzysty omówi zarówno kwestie zamknięcia roku 2023, otwarcia 2024, sporządzania sprawozdań, jak i rozwiązań organizacyjnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych. Wskaże również, jakie są najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK w obszarze zamknięcia roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę dotyczącą szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędną do zamknięcia roku 2023 i otwarcia roku 2024.
• Przypomnisz sobie zasady i obowiązkowe czynności podejmowane z zakresu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdań finansowych, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
• Poznasz konkretne zapisy ewidencyjne dotyczące procesu zamknięcia roku.
• Wyjaśnisz wiele problemów interpretacyjnych dotyczące m. in.:
- rozliczania należności, szczególnie spornych czy przedawnionych,
- korekty kosztów na przełomie roku,
- rozliczeń międzyokresowych,
- środków w drodze,
- rozliczenia zaangażowania.
• Dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić sprawozdania finansowe powiązanie z kontami.
• Zdobędziesz porady i wskazówki dotyczących praktycznego stosowania przepisów związanych z zamknięciem roku i sporządzaniem sprawozdań.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK w obszarze zamknięcia roku oraz sprawozdawczości finansowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych.
• Spis z natury,
• Potwierdzanie sald,
• Weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce.

• Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in.:
- nadpłat,
- zaległości,
- należności spornych,
- przedawnionych,
- odsetek od należności,
- odpisów aktualizujących należności.
• Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m. in.:
- rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym,
- wydatki remontowe.
• Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m. in.: zobowiązania wymagalne.
• Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
• Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
• Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
• Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym:
- koszty postępowań spornych i egzekucyjnych,
- koszty o nadzwyczajnej wartości lub te, które wystąpiły incydentalnie itp.,
- korekta kosztów na przełomie roku.
• Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
• Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
• Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
• Wynik finansowy.
• Fundusz jednostki.
• Wydatki niewygasające z końcem roku.
4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki i ich powiązań z kontami, w tym informacji dodatkowej.
5. Podsumowanie i dyskusja. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych. Szkolenie polecamy osobom, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi zamknięcia i otwarcia roku księgowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert, występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.