• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zastosowania Excela dla średniozaawansowanych – analiza danych i prezentacja analizy danych w aspekcie finansów i księgowości

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów finansowo-księgowych, którego przedmiotem będzie arkusz kalkulacyjny Excel.

Ważne informacje o szkoleniu

W zależności od wstępnie zweryfikowanego poziomu zaawansowania podczas spotkania zostaną zademonstrowane i wytłumaczone „zasady dobrych praktyk” używania Excel’a. W dalszych fazach szkolenia dane źródłowe będą pełne niuansów, „niespodzianek” i różnych nieprawidłowości – charakterystycznych dla danych „prawdziwych” oraz zostaną przygotowane w taki sposób, aby w trakcie szkolenia można było stopniowo demonstrować, tłumaczyć i trenować najróżniejsze funkcjonalności Excel’a o łagodnie ciągle wzrastającym poziomie zaawansowania. Analiza danych źródłowych będzie przebiegać w zgodności z najkorzystniejszym dydaktycznie schematem, adekwatnym do rzeczywistych zastosowań Excel’a oraz z właściwym obudowaniem dydaktycznym):
- dyskusja danych (krótka i rozbita na wiele etapów cząstkowych);
- budowa „czystej warstwy danych”;
- budowa modelu danych;
- przetwarzanie danych w danym modelu danych adekwatnie do celów przetwarzania;
- raportowanie i prezentacja;
- modyfikacja modelu przetwarzania danych.
W trakcie szkolenia będą wykorzystywane następujące modele analizy danych:
- przetwarzanie danych w modelu tabeli prostej - model „szkolny”;
- przetwarzanie danych w modelu tablicowym - model częściowo obiektowy, plus elementy przetwarzania w modelu w pełni obiektowego;
- przetwarzanie danych w modelu zakresów nazwanych - model częściowo obiektowy, plus elementy przetwarzania w modelu w pełni obiektowego - model tabelaryczny;
- przetwarzanie danych w modelu tabelarycznym, czyli w modelu w pełni obiektowym;
W planowanej propozycji szkolenia będą również demonstrowane i trenowane procesy przetwarzania danych w modelu Microsoft Query (z elementami języka SQL) oraz w przekształcanie danych w modelu Power Query (z elementami języka M).
W zamierzonym zakresie szkolenia w danym modelu przetwarzania i przekształcania danych będzie następować zorganizowany proces algorytmizowania rozwiązania przykładowego problemu głównego, który będzie się kończył bogatym raportowaniem na podstawie wykorzystania funkcjonalności podstawowych oraz tabel przestawnych.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

NAJWAŻNIEJSZE CELE PROPONOWANEGO SZKOLENIA TO: 
• Zapoznanie Uczestników z nieco bardziej (niż na poziomie podstawowym) zaawansowanymi możliwościami, technikami, metodami, narzędziami i funkcjami programu Excel w kontekście finansów i księgowości.
• Przygotowanie Uczestników szkolenia do skutecznego przetwarzania danych finansowych i księgowych w możliwych zastosowaniach arkusza kalkulacyjnego.
• Zademonstrowanie i przetrenowanie wybranych technik modelowania przetwarzania danych w Excelu adekwatnych do tworzenia struktur i formuł dostosowanych do specyficznych potrzeb finansowych i księgowych.
• Przybliżenie Uczestnikom zaawansowanych narzędzi analizy danych w Excelu, takich jak tabele przestawne, filtrowanie i sortowanie, formuły złożone, analiza poprawności danych, dane unikatowe, analizy obiektowe.
• Nauczenie Uczestników tworzenia czytelnych i atrakcyjnych wizualizacji danych finansowych za pomocą wykresów i diagramów w Excelu.
KORZYŚCIĄ Z UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST:
• Zwiększenie efektywności pracy w dziedzinie finansów i księgowości poprzez wykorzystanie potencjału programu Excel.
• Poprawa dokładności i precyzji przetwarzania danych finansowych i księgowych.
• Zdolność do szybkiego tworzenia i dostosowywania modeli finansowych dla różnych scenariuszy i analiz.
• Doskonalenie umiejętności analizy danych i generowania raportów i sprawozdań finansowych.
• Podniesienie umiejętności prezentacji danych finansowych za pomocą czytelnych wizualizacji, które wspierają proces podejmowania decyzji.
• Wartością tego szkolenia jest zwiększenie umiejętności i wiedzy pracowników z zakresu skutecznego wykorzystywania programu Excel w finansach i księgowości, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność w tych obszarach działalności.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Prezentacja baz danych: Zapoznanie uczestników z przykładowymi bazami danych, które będą wykorzystywane przez całe szkolenie. Sesja ta ma na celu wprowadzenie do różnych rodzajów danych, z którymi uczestnicy będą pracować, aby lepiej zrozumieć specyfikę analizy danych.
a. Mała baza danych (idealna) – jej prezentacja, omówienie zalet pracy z takimi danymi i jak można szybko i efektywnie przeprowadzać analizy w środowisku Excela, korzystając z takiej bazy.
b. Krótka demonstracja pracy z danymi z "małej" bazy, pokazująca, jak można tworzyć proste raporty i wykresy na podstawie takich danych.
c. Wielka baza danych (zawierająca nieprawidłowości) – omówienie jak rozpoznawać i radzić sobie z problematycznymi danymi. Wyjaśnie, jakie są typowe wyzwania związane z pracą nad takimi danymi i jakie narzędzia i techniki można zastosować, aby oczyścić bazę danych.
2. Zrozumienie charakteru i zakresu danych - najważniejsze aspekty etapu początkowego w analizie danych, polegające na zrozumieniu charakteru i zakresu danych oraz określeniu celów przetwarzania tych danych.
a. Kluczowe aspekty etapu początkowego.
b. Omówienie kluczowych pytań, które należy zadać na początku pracy z danymi, takie jak: Jakie są cele analizy danych? Jakie informacje chcemy uzyskać? Jakie pytania chcemy postawić i na nie odpowiedzieć? Jakie dane mamy do dyspozycji i jakie są ich źródła?
c. Wyjaśnienie, dlaczego zrozumienie charakteru i zakresu danych jest istotne. Pokażemy, że to właśnie na tym etapie podejmujemy decyzje dotyczące wyboru odpowiednich narzędzi i technik analizy.
d. Praktyczne podejście czyli Uczestnicy dowiedzą się, jak zbierać i oceniać dane, jakie narzędzia i techniki można wykorzystać do analizy danych, a także jakie są różnice między danymi jakościowymi a ilościowymi. Wyjaśnienie, dlaczego istotne jest określenie celów analizy i jakie korzyści przynosi to w dalszym procesie. Przykłady konkretnych pytań, które można postawić na tym etapie i jakie narzędzia można wykorzystać do znalezienia odpowiedzi na te pytania.
e. Jak można mapować dane i tworzyć plan analizy, aby mieć jasny kierunek działania na etapie przetwarzania danych w Excelu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane głównie dla osób zajmujących się finansami i księgowością ale także może być atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych praktycznym wymiarem możliwych zastosowań Excel’a w modelowaniu, analizowaniu i raportowaniu danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych np: zaawansowany Excel (+VBA, +SQL, +Python, +R), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa. Podczas realizacji szkoleń wprowadza często do różnych Organizacji rozwiązania oparte o możliwości wynikające z funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w szczególności na poziomie zaawansowanym. Posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu na poziomie zaawansowanym. Doświadczenie w realizacji szkoleń opiera się na obszarach takich jak: zastosowania informatyki, głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office (także Libre Office i „Google Office”) – m.in. Excel+VBA+SQL+R w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP & self-publishing, tworzenie zasobów eLearning'owych, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie, administrowanie i analizowanie zasobów cyfrowych itp.); wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i inne). W ocenach i opiniach działalności szkoleniowej Uczestnicy podkreślają umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet mocno skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu kluczowych treści.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 739 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2023 r.