• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zbycie nieruchomości przez samorządy a opodatkowanie VAT

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2023 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat w nieruchomościach. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Transakcje dotyczące zbycia nieruchomości mają miejsce w każdej jednostce samorządu. Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca. Samorządy, dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, czy też zamiany posiadanej nieruchomości na inną, zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy. Złożony charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym. Proponowane przez nas szkolenie ma na celu praktyczne omówienie problematyki opodatkowania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.
• Wyjaśnienie najczęściej występujących wątpliwości w zakresie rozliczeń podatku VAT w nieruchomościach.
• Omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie zajęć.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Transakcje dotyczące nieruchomości – zagadnienia ogólne:
• Jakie transakcje dotyczące nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?
• Sprzedaż, zamiana oraz aport nieruchomości w kontekście definicji „odpłatnej dostawy towarów”.
• Kiedy nieodpłatne przekazanie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
• Terminologia dotycząca zbycia nieruchomości w ustawie o VAT – pojęcia: „działki”, „gruntu”, „nieruchomości”, „budynku”, „terenów” oraz ich interpretacja.
• Jak opodatkować dostawę nieruchomości, składającej się z wielu działek?
• Rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentami (ewidencjami) dotyczącymi nieruchomości – jak rozwiązać kolizję?
2. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości niezabudowanych:
• Zasady opodatkowania zbycia gruntu niezabudowanego.
• Kwalifikacja gruntu jako „gruntu niezabudowanego” – jakie dokumenty mają znaczenie?
• Jakie jest znaczenie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planów miejscowych w kontekście ustalenia zasad opodatkowania?
• Kiedy grunt „zabudowany” może zostać uznany za niezabudowany?
• Jak opodatkować grunty wywłaszczane na cele realizacji inwestycji publicznych?
3. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości zabudowanych (budynków i budowli):
• Kiedy dostawa budynków (budowli) będzie opodatkowana, a kiedy zwolniona z VAT?
• Jak interpretować pojęcie „pierwszego zasiedlenia” w kontekście opodatkowania VAT dostawy budynków (budowli)? Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”.
• Zasady stosowania zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy o VAT.
• Zbycie gruntu wraz budynkiem (budowlą) – jedna czy dwie transakcje?
• W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania i wysokość podatku przy sprzedaży budynków (budowli)?
4. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu – Partner, kierujący Działem Prawa Podatkowego, szkoleniowiec, specjalizujący się w sprawach związanych z rozliczeniami jst oraz spółek komunalnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. W ramach bieżącej praktyki przede wszystkim doradza jednostkom samorządu w sprawach związanych z optymalnym rozliczaniem podatku od towarów i usług, rozliczania zadań powierzanych do realizacji spółkom komunalnych, a także w sprawach realizacji samorządowych projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz osoby, odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w jst oraz za sprawy związane z gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 21 września 2023 r.