Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Proponowane szkolenie przybliży uczestnikom zatem prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, jak również jej ostatnie zmiany na bazie przepisów rozporządzenia z dn. 15 lipca 2022 r. ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a prezentowane zagadnienia prawne poparte zostaną licznymi przykładami z praktyki. Podsumowaniem szkolenia będzie sesja pytań i odpowiedzi. Dodatkową zaletą naszego spotkanie jest to że organizowane jest ono w formule stacjonarnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uporządkowanie wiedzy o wszystkich zmianach w rozdziałach, paragrafach dochodów i wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. UWAGA większość musi zostać wprowadzona przez jst w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia czyli do 27 października 2022!
• Poznanie zasad umiejscawiania dochodów i wydatków jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP),
• Przedstawienie zasad stosowania i wskazanie prawidłowych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji budżetowej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów m.in. dla subwencji rozwojowej.
2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

• odsetki 090, 091, 092,
• dochody majątkowe 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443
• remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst, pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Cena 509,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 26 września cena wynosi 459,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2022 r.