Zmiany w podatku VAT 2022. Polski Ład a budżety samorządów. Szanse i zagrożenia. - zapraszamy w ramach Lubelskiego Forum Premium

Szkolenie on-line. Promocja przy zgłoszeniu do 7 stycznia 2022 (249 zł.)
Cena 180 zł. obowiązuje członków Lubelskiego Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowym w ramach Forum Skarbników z zakresu wprowadzonych w 2021 roku i planowanych w 2022 roku zmian w ustawie o podatku VAT. Ponadto w pierwszej godzinie Forum wystąpi ze prezentacją Polski Ład a budżety samorządów. Szanse i zagrożenia. Pan Dariusz Giza Dyrektor Generalny, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. (10:00-11:00)

zwiń
rozwiń
Program

1.  Faktura ustrukturyzowana
- urzędowy wzór faktury nowa struktura logiczna;
- od kiedy faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa;
- akceptacja faktury;
- sposoby wystawiania i otrzymywania e-faktury;
- Krajowy System e-Faktur zasady funkcjonowania i obowiązki podatników.
2.  JPK V7M  - zmiany i nowy wzór deklaracji
- zmiana zakresu oznaczeń GTU
- ulga na złe długi w JPK
- zmiany w stosowaniu procedur TP, MPP, EE, SW
- nowe procedury szczególne
- tzw. Nowy Ład zmiany w zakresie zasad stosowania tzw. czynnego żalu
3.  Obrót bezgotówkowy nowe wymogi w przypadku kas rejestrujących online, nowe limity transakcji bezgotówkowych w relacjach z innymi podatnikami VAT i z konsumen-tami.
4.  Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2022 r.
5.  Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT w 2021 r.

- likwidacja duplikatów faktur;
- zmiany w zakresie faktur korygujących;
- zmiana zasad korekty podatku naliczonego;
- zasady korekty VAT przy WNT i imporcie usług;
6.  Ulga na złe długi w 2022 r. podsumowanie zmian.
7.  Wyrok TSUE w sprawie opodatkowania użytkowania wieczystego interpretacja ogólna MF?
8.  Opodatkowanie dotacji uchwała NSA?
9.  Dyskusja. 

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz ich zastępcy, główni księgowi ds. podatku VAT oraz wszystkie osoby, zainteresowane wyżej wymienionym tematem z jst oraz instytucki podległych woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Polski Ład a budżety samorządów. Szanse i zagrożenia
Prowadzący: Pan Dariusz Giza Dyrektor Generalny, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 
Ekspertem części Zmiany w podatku VAT 2022 będzie doradca podatkowy (numer wpisu 12440), prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem  pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych,  od października 2014 r.  członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 279,00 zł., przy głoszeniu do 7/01/2022 - 249 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 17 stycznia 2022r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2021 
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.