• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w podatku vat dla jednostek samorządowych

W 2022 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Częste zmiany przepisów podatkowych w Polsce powodują wiele trudności w ich interpretowaniu i wdrażaniu. Kolejne zmiany, które weszły w życie w 2022 roku oraz te zapowiadane, dotyczące podatku VAT, potęgują poczucie niejasności. Dlatego też proponujemy Państwu udział w spotkaniu z doświadczonym ekspertem, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prawidłowego stosowania istniejących regulacji prawnych. Prowadząca, w jasny sposób omówi kwestie związane z planowanymi i wprowadzanymi zmianami w zakresie podatku VAT w 2022 roku, w odniesieniu do bieżącej sytuacji aktualnej na dzień szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie problematyki obowiązku ewidencyjnego związanego z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.
  • Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką faktur ustrukturyzowanych, zmian w zasadach fakturowania oraz kas fiskalnych.
  • Wskazanie czynności dotyczących i związanych z nieruchomościami.
  • Omówienie zalet i wad podczas tworzenia grup VAT tj. grupy powiązanej finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów, ujawnianych podczas kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:
a. zmiana struktury JPK_VAT: 
• nowe oznaczenia GTU, 
• likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW, 
• czy na zawsze zniknęło TP dla jst?
b. oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
c. nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
d. pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
e. wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
• przykłady stosowania symbolu EE,
• oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.,
• wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego - w tym korekty podatku naliczonego, wynikające z art. 86 ust. 19a,
• wykorzystanie symbolu WEW w działalności jst.
2. Zmiany w fakturowaniu od 2022 r. i faktury ustrukturyzowane (e-faktury):
a. zmiany w duplikatach faktur,
b. istotne zmiany w wystawianiu faktur korygujących,
c. dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją,
d. zmiana treści faktur zaliczkowych,
e. definicja faktury ustrukturyzowanej,
f. format faktury ustrukturyzowanej,
g. Krajowy System e-Faktur (KSeF),
h. relacje pomiędzy fakturą wystawianą w KSeF a fakturą przesłaną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania,
i. przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
j. osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
k. czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe?
l. sposób wystawiania faktur,
m. nowe akceptacje faktur elektronicznych,
n. data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
o. korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
p. jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF?
q. przechowywanie faktur w KSeF,
r. faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek i zakładów budżetowych, rozliczający podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  1 lipca 2022 r.