Zmiany w podatku VAT od 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt.: Zmiany w podatku vat od 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu wprowadzonych w 2021 roku i planowanych w 2022 roku zmian w ustawie o podatku VAT oraz w rozporządzeniach. W trakcie spotkania w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zmiany w podatku, zarówno już wprowadzone, jak i te planowane w kolejnych latach. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwem sądów administracyjnych i TSUE, wpływającymi na sposób rozliczania podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie pakietu zmian, które obowiązują od 2021r. oraz tych, które będą obowiązywać od 2022r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania.
  • Przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszymi zmianami dotyczącymi faktur.
  • Wskazanie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych Ministerstwa Finansów, w celu weryfikacji zgodności linii orzeczniczej z własnymi rozliczeniami.
  • Dzięki omówieniu najnowszych problemów i zmian w ustawie VAT uczestnicy spotkania bez problemów będą mogli przygotować swoją pracę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 r i od 2022 r. – z uwzględnieniem wyroków TSUE i orzeczeń sądów:
1. Obrót nieruchomościami – w tym problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021r., zasady sprzedaż zwolnionej i opodatkowanej oraz wybór opodatkowania poprzez oświadczenie dostawcy i nabywcy.
2. Faktury korygujące zasady i problemy w rozliczaniu sprzedawca-nabywca.
3. Zmiana zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie.
4. Mechanizm podzielonej płatności wprowadzone zmiany do załącznika nr 15 oraz inne uszczegółowienia.
5. Prawo do odliczenia podatku VAT proporcją i preproporcją w tym stanowisko Ministerstwa Finansów oraz sądów w sprawie stosowania wskaźników odliczeń.
6. Nadużycie prawa w ustawie VAT na co zwrócić uwagę? Orzecznictwo sądowe oraz odmowa wydania interpretacji podatkowej.
7. Zmiany w podatku VAT od 2022 r. i w terminach późniejszych:
a. Faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur – od kiedy dobrowolnie a od kiedy obowiązkowo? Wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy.
b. Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych.
c. Zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur:
• terminy wystawiania faktury,
• zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących, w tym uproszczenia dla podatników,
• elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
• fakultatywne stosowanie duplikatów faktur,
• inne zmiany w fakturowaniu.
d. Zmiany w JPK – uszczegółowienia zasad ewidencji.
e. Limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności.
f. Nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r.
g. Nowe terminy zwrotu podatku VAT.
h. Opodatkowania usług finansowych.
i. Instytucja Porozumienie Podatkowego(PI) przy inwestycjach.
j. Tworzenie grup w podatku VAT.
k. Rozliczanie kwartalne podatku VAT – dla kogo?
l. Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i Kodeks karny skarbowy.
m. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w formacie elektronicznym – wskazanie terminów, zasad i obowiązków dla podatników.
n. Inne zmiany i uszczegółowienia.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkie osoby, zainteresowane wyżej wymienionym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu podatku VAT, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 grudnia 2021 r.