Zmiany w VAT: faktury ustrukturyzowane, grupy VAT i SLIM VAT 3

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy w przystępny i praktyczny sposób poznają planowane, najważniejsze zmiany w podatku VAT. Z uwagi na uzyskanie przez Polskę zgody UE na wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur obligatoryjnie dla wszystkich podatników, samorządy są zobowiązane przygotować się do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń VAT. W trakcie szkolenia omówione zostaną korzyści, jak i wyzwania związane z tymi zmianami. Dodatkowo, przedstawiona zostanie nowa konstrukcja - grupa VAT – zastanowimy się wspólnie, w jakiej sytuacji z tych regulacji mogłyby skorzystać samorządy. W trakcie szkolenia duży nacisk zostanie położony na praktyczne podejście do zmian w przepisach ( przedstawimy przykłady zastosowań nowych przepisów w codziennej pracy) oraz odpowiemy na pytania zgłaszane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie z planowanymi zmianami w przepisach ustawy o VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności przedstawienie wyzwań, stojących przed samorządami, związanych z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur, projektowanych uproszczeń w VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3, a także przepisów dotyczących funkcjonowania grup VAT. Ponadto, uczestnicy szkolenia ugruntują wiedzę dotyczącą stosowania proporcji VAT i wyliczania korekty rocznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Krajowy System e-Faktur: 
a) termin wejścia w życie przepisów,
b) definicja faktury ustrukturyzowanej,
c) podstawowe założenia nowych regulacji,
d) data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
e) Krajowy System e-Faktur – podstawowe funkcje. Kto będzie miał do niego dostęp?
f) co w przypadku braku zgody odbiorcy na otrzymanie e-Faktur?
g) zasady korygowania e-Faktur,
h) korzyści ze stosowania e-Faktur,
i) przechowywanie e-Faktur w Krajowym Systemie e-Faktur,
j) duplikat a faktura ustrukturyzowana,
k) nota korygująca a faktura ustrukturyzowana,
l) wyzwania dla samorządów. 
2. SLIM VAT 3: 
a) zaokrąglanie proporcji VAT, 
b) korekta roczna VAT,
c) zmiany w zakresie faktur zaliczkowych,
d) rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy on-line,
e) przeliczanie kursu walut,
f) ujednolicenie przepisów dotyczących wiążących informacji stawkowych i akcyzowych,
g) pozostałe zmiany.
3. Grupa VAT:
a) Co to jest grupa VAT?
b) Jakie warunki należy spełnić?
c) Czy można je zastosować w przypadku jst?
d) Wady i zalety rozwiązania.
e) Zmiany w Prawie bankowym w kontekście grup VAT.
4. Odpowiedzi na pytania uczestników. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 26 września 2022 r.