Forum Kadrowo-Płacow: rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w samorządzie

Spotkanie bezpłatne dla członków Forum kadrowo-płacowego

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie realizowane w ramach Forum Kadrowo-Płacowego.

Więcej o forum można przeczytać pod poniższym linkiem:

https://frdl.kielce.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/o-forum-1

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie rekompensowania pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne dla pracownika, sporządzania dokumentów z zakresu czasu pracy, ewidencjonowania czasu pracy oraz zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie omawianej tematyki. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu przepisów o czasie pracy. Materiały ze szkolenia obejmują wzory dokumentów, które mogą mieć zastosowanie w praktyce.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Treść i źródło rozkładów czasu pracy pracowników.
  2. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
  3. Problematyka nadpracowania/niedopracowania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym przy równoważnym systemie czasu pracy.
  4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
  5. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
  6. Praca ponadwymiarowa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  7. Definiowanie oraz rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dniach wolnych (W5, niedziela, święto).
  8. Ewidencjonowanie czasu pracy na przykładach.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń