Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych: Wymogi i ograniczenia prawne obowiązujące osoby zasiadające w organach spółek komunalnych oraz kierujących zakładami budżetowymi.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych dedykowanego kadrze managerskiej w spółkach komunalnych i zakładach budżetowych, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób kierujących jednostkami w zakresie szeroko pojętych usług komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie warunków jakie muszą spełniać osoby, które są powoływane do rady nadzorczej spółki komunalnej, ograniczeń obowiązujących samorządowców w zakresie członkostwa w tym organie i konsekwencji ich naruszenia. Ponadto zostaną przedstawione ograniczenia w możliwości prowadzenia dodatkowej aktywności zawodowej, jakie dotykają osoby decydujące się na pełnienie funkcji zarządczych w sektorze komunalnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Warunki formalna uprawniające do zasiadania w radzie nadzorczej spółki komunalnej:
1.1. warunki ogólne zawarte w kodeksie spółek handlowych,
1.2. warunki dedykowane sektorowi komunalnemu wynikające z ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Dopuszczalność zasiadania w radach nadzorczych przez samorządowców:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające Zakładami Usług Komunalnych lub jednostkami świadczącymi usługi komunalne dla miasta, gminy w zakresie usług komunalnych, wodociągowych, transportowych, mieszkaniowych, porządkowych i wydziałów gospodarki komunalnej w jst

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 18 czerwca 2021