Forum Księgowych. Zmniejszanie ryzyk podatkowych w JST oraz podległych im jednostkach organizacyjnych. Omówienie orzecznictwa na podstawie wybranych orzeczeń sądów administracyjnych z zakresu podatku VAT

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Dla członków Forum Księgowych udział w ramach składki, dla pozostałych osób Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Forum Księgowych powołane zostanie w celu podnoszenia poziom wiedzy i doskonalenia umiejętności osób zajmujących się finansami w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostkach przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Członkowie Forum Księgowych spotykać się będą dwa razy w kwartale na spotkaniach szkoleniowo konsultacyjnych w formule webinariów lub stacjonarnie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Działalność szkoleniową, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, dyskusje problemowe, konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi normami prawnymi oraz wnioskowanie zmian do odpowiednich organów, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą, doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez Nich funkcją.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zmniejszanie ryzyk podatkowych w jst oraz podległych im jednostkach organizacyjnych:
1. Zasady należytej staranności oraz kluczowe zasady podatku VAT:

  • Neutralność (w aspekcie kosztowym i konkurencyjnym), proporcjonalność, powszechność etc.
  • Biała List.
  • Procedury.

2. Centralizacja VAT (w tym omówienie raportu NIK w tym zakresie):

  • Wyzwania: kwalifikacja VAT transakcji, spójność rozliczeń, obieg informacji.
  • Raport NIK: w których sytuacjach JST występują jako podatnik.
  • Raport NIK: zasady należytej staranności, weryfikacja kontrahentów.
  • Raport NIK: MDR.
  • Raport NIK: wystąpienia pokontrolne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie forum, główni księgowi, Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach JST i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący nr 1: Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy w sporach z fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także zajęcia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego.

Prowadzący nr 2: Doradca podatkowy specjalizujący się w podatku VAT. W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe”. Jest laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Wymieniany jako czołowy polski ekspert przez Chambers and Partners (Leading Individual, Band I) oraz jako Lider w kategorii Tax Controversy International Tax Review. Reprezentował klientów w największej liczbie polskich spraw oraz ma na koncie najwięcej zwycięstw przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TSUE) - m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed Trybunałem (C‑313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C‑414/07 Magoora). Jest przewodniczącym zespołu VAT Rady Podatkowej przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów (m.in. jako członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów ) i komisjach parlamentarnych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych. Redaktor i współautor „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112”, „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, a także współautor „Komentarza do ustawy o VAT”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Dla członków Forum Księgowych udział w ramach składki, dla pozostałych osób Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl  do 24 maja 2021 r.