Planowanie działalności w oparciu o dokumenty strategiczne z zachowaniem spójności w zarządzaniu ryzykiem w jednostce - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

 

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia hybrydowe.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podstawowym elementem kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego jest system wyznaczania celów i zadań, a także ich monitorowanie i ocena realizacji. Planowanie działalności powinno odbywać się w odniesieniu do przyjętej strategii, a także z uwzględnieniem zagrożeń, które mogą uniemożliwić wykonanie założonych celów. Kluczowym dla realizacji zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny oszczędny i terminowy jest połączenie powyższych elementów. Podczas wystąpienia zostanie omówione jak to w praktyce zrealizować oraz jaka jest rola sekretarza w procesie planowania.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Część I
• Planowanie działalności w oparciu o dokumenty strategiczne z zachowaniem spójności w zarządzaniu ryzykiem w jednostce.
• Sesja pytań do części I.
Część II
• Nowoczesny urząd – rozwiązania systemowe redukujące ryzyka.
• Sesja pytań do części II.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2011-2014 Pełnomocnik Rektora UEP ds. koordynacji kontroli zarządczej, odpowiedzialna za wdrożenie systemu kontroli zarządczej na UEP, ponownie powołana do pełnienia tej funkcji na kadencję 2020-2023. Autorka i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrznemu i szeroko rozumianej kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny.

Trener 2 - Business Development Manager Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 grudnia 2022 r.