Śląskie Forum ODO. Aspekty dotyczące Ochrony Danych Osobowych w związku z wdrożeniem Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii- ochrona sygnalistów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych na którym omówiony zostanie temat związany z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie przez uczestników wymagań oraz zasad związanych z ochroną danych osobowych sygnalistów na gruncie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów (termin do grudnia 2021!) oraz pozna narzędzia umożliwiające ochroną danych osobowych sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ochrona danych osobowych sygnalisty – akty prawne. 

a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach),
b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja!

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy członków Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, pracowników samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalistów w Urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 22 czerwca 2021 r.