Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów: Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jst na rok 2022, a rola organu stanowiącego w tym przewodniczących rad jednostki samorządu terytorialnego w kontekście ostatnich zmian przepisów

Program i karta zgłoszenia

Cena bez noclegu 450zł/os. 
Szkolenie w godzinach: I dnia 17:00-19:00; II dnia 10.00 – 14.00

Ważne informacje o szkoleniu

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich przewodniczących rad są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą odpowiedzialność za podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej JST, szczególnie w kontekście ostatnich zmian prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień:
Bieżące zagadnienia w pracy Przewodniczących Rad. 
II dzień:
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego: 
a. Konstrukcja uchwały budżetowej JST. 
b. Warunki dla budżetu JST i wskaźnik zadłużenia po zmianach.
c. Zmiany w  budżetach roku 2022 – na co zwrócić uwagę.
d. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów JST w zakresie budżetu. 
e. Realizacja budżetu JST i jego zmiany.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST: 
a. Założenia do WPF.
b. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
c. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
d. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
e. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
f. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
g. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, przewodniczący rad jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący i członkowie komisji budżetowych, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum Przewodniczących w ramach składki, pozostałe osoby 790 zł netto/os. Cena bez noclegu 450zł/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 listopada 2021 r.