• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uchwała budżetowa 2023r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa JST

Promocja cenowa przy zgłoszeniu do 19 września: 399 zł.


 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie planowanie budżetu JST i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zajęcia dedykujemy przede wszystkim skarbnikom oraz pracownikom słu finansowo-księgowych i planistycznych w samorządzie.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników Województwa Lubelskiego!
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Kolejne planowanie budżetu i WPF to kolejne mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją rynkową naszego kraju. Na szkoleniu, również podczas dyskusji, spróbujemy znaleźć „złoty środek”, aby w tym gąszczu zmian spróbować się odnaleźć i najbardziej rzetelnie, jak to możliwe w tej sytuacji przygotować budżet i WPF na rok 2023.

CELE I KORZYŚCI:

  •  uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków,
  •  poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST,
  • dowiesz się jakie dotychczasowe zmiany w różnych przepisach należy uwzględnić, z uwzględnieniem tych najświeższych, aby prawidłowo i rzetelnie zaplanować budżet i WPF na rok 2023.

Przed spotkaniem szkoleniowym zapraszamy Państwa na prezentację raportu nt. windykacji i egzekucji należności prowadzonych przez samorząd,które przeprowadzą dla nas przedstawicielki firmy Krajowy Rejestr Długów Raport jest objęty Patronatem FRDL i przy jego publikacji zostanie uwzględniony głos ekspertów FRDL i Krajowej Rady Forów Skarbników.
 

zwiń
rozwiń
Program

Program szkolenia

1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
2. Uchwała budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego na bazie trudnego roku 2022.
4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Co należy uwzględnić, szczególnie po zmianach klasyfikacji budżetowej, w tym podziału na rozdziały podmiotowe i usługowe.
5. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu.
6. Zmiana warunków dla budżetu jst na bazie art.242 ufp od roku 2022.
7. Rezerwy.
8. Realizacja budżetu jst i jego zmiany.
9. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
10. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF.
11. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
12. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
13. Wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 UFP.
14. Realność WPF.
15. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
a) okres sporządzania zasadniczej części WPF,
b) okres sporządzania prognozy kwoty długu,
c) okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach.
16. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
17. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF.
18. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
19. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
20. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
21. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF.
22. Pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst, zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką spotkania będzie wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 449,00 zł, przy zgłoszeniu do 11 września - 399 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 10 października 2022r. do godz. 12:00

Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.