• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowy Plan Odbudowy I Zwiększania Odporności – dotacje i pożyczki UE na projekty

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie Krajowy Plan Odbudowy.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedstawione zostaną możliwości dofinansowania projektów środkami UE. Uczestnicy dowiedzą się jakie ważne strategie/programy własne należy pilnie uaktualnić oraz na co zwrócić w nich szczególną uwagę aby aplikować o środki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy z zakresu możliwości pozyskania środków z KPO na projekty.
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować projekt, aby był on wysoko oceniony.
 • Poznanie podstawowych zasad kwalifikowania wydatków.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zatwierdzenie tzw. kamieni milowych i celów wsparcia związanych z KPO przez Komisję Europejską.
 2. Harmonogram wsparcia – od kiedy ruszą dotacje i nabory, w tym na jakie typy projektów będzie przeznaczona tegoroczna transza z KPO.
 3. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności, w tym wyzwania rozwojowe.
 4. Dofinansowanie: na co dotacje a na jakie projekty pożyczki?
 5. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
 6. Adresaci wsparcia – na jakie projekty wsparcie dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla III sektora.
 7. Cele i obszary wsparcia.
 8. Logika interwencji – spójność projektu – o czym pamiętać pisząc projekt do KPO.
 9. Nastawienie na wskaźniki, ich monitoring i dokumentowanie.
 10. Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami., w tym jak uaktualnić strategie, żeby zwiększyć szanse na dofinansowanie ze środków UE.
 11. Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
 12. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne, które należy uaktualnić.
 13. Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
 14. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
 15. Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
 16. Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
 17. Polityki horyzontalne, w tym równość szans w projektach – ważne w projektach.
 18. Założenia systemu wdrażania KPO.
 19. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Głównie pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych, ale również firm prywatnych, organizacji pozarządowych, państwowych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu włączenia społecznego, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 sierpnia 2022 r.