Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – na co środki z funduszu odbudowy UE

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie Krajowy Plan Odbudowy

Ważne informacje o szkoleniu

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności  do Polski mają trafić dotacje (ok. 23 mld euro) dotacji i pożyczki (ok.34 mld euro), które będą inwestowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podczas szkolenia omówione zostaną założenia programu Krajowego Planu Odbudowy (aktualnie w trakcie konsultacji społecznych), obszary jakich będzie dotyczyło wsparcie a także ramy czasowe związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Odbudowy UE.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie wiedzy nt. możliwości pozyskania środków z Funduszu Odbudowy UE. Uczestnicy szkolenia uzyskają informację na jakie inwestycje będą mogły zostać przeznaczone  środki z Funduszu Odbudowy UE.

zwiń
rozwiń
Program

1. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy.
2. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
3. Adresaci wsparcia.
4. Cele i obszary wsparcia.
5. Zgodność z priorytetami unijnymi.
6. Odporność i konkurencyjna gospodarka.
7. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności”.
8. Transformacja cyfrowa.
9. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
10. Zielona inteligentna mobilność.
11. Przykładowe wsparcie:
• dla MŚP, mikro firm i dużych przedsiębiorstw w formie dotacji,
• wymiana źródeł ciepła,
• zazielenienie miast,
• energetyka wiatrowa na morzu,
• inwestycje transportowe,
• zwiększenie dostępu do internetu,
• modernizacja w służbie zdrowia.
12. Równość szans w projektach.
13. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
Sesja: Pytania i odpowiedzi

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządów różnych szczebli, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, firmy prywatne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 27 maja 2021 r.