• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ABC rejestru umów od podstaw ze szczególnym uwzględnieniem pułapek związanych z prezentacją danych. Warsztaty

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 roku zostają wprowadzone nowe obowiązki dla jednostek w zakresie rejestru umów. Proponujemy Państwu udział w warsztatach podczas, których uczestnicy będą mogli zapoznać się zasadami dotyczącymi wprowadzania umów do rejestru od podstaw. Prowadzący zajęcia dodatkowo omówi na szkoleniu pułapki dotyczące wprowadzania umów do rejestru oraz wadliwe rozwiązania stosowane przez jednostki, których konsekwencją może być brak ujęcia pewnych umów w rejestrze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Warsztatowa prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania umów do rejestru umów jako nowego obowiązku jst.
  • Omówienie zasad dotyczących wprowadzania umów do rejestru oraz nieprawidłowościami jakie powszechnie występują na poziomie jednostek sektora finansów publicznych co do rozumienia czym jest umowa.
  • Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia oraz możliwość konsultacji w trakcie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Typy umów w rejestrze – formy umowy – podstawy rejestru a co z umowami generującymi dochody/przychody/wpływy.
2. Umowy ustne a faktury powyżej 500 złotych – „faktura jako dowód zawarcia umowy ustnej” a brak faktury czy opóźnienie w jej otrzymaniu czy wystawieniu – termin 14 dni na wprowadzenie danych do rejestru.
3. Wartość przedmiotu umowy – cena jednostkowa a „wartość umowy” – umowy na czas nieokreślony oraz umowy ze świadczeniem okresowym oraz umowy nieodpłatne (czy umowa pożyczki albo użyczenia jest w rejestrze gdy przedmiot umowy przekracza 500 złotych?) na przykład:
- media,
- najem w tym wieloskładnikowe umowy (stały czynsz a media według zużycia),
- usługi wstępu na obiekt,
- stawka godzina,
- rozliczenie według wykonania.
4. Zakres danych:
- numer umowy – o ile taki nadano,
- data i miejsce zawarcia umowy – kto jest oferentem a kto oblatem,
- okres obowiązywania umowy,
- oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron – co gdy nie jest możliwym wskazanie przedstawiciela, określenie przedmiotu umowy – co z umowami mieszanymi?
- wartość przedmiotu umowy – jak szacować,
- informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

5. Reprezentacja – przedstawiciel – kto jest kto przy umowie w tym zasady udzielania pełnomocnictw.
6.   Jedna umowa a wiele faktur – co do rejestru zwłaszcza gdy jest umowa ustna powyżej 500 złotych.
7.  Umowy w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej a forma ustna albo per facta concludentia – podstawa do rejestru umów.
8.  Informacje uzupełniające do rejestru umów – zakres danych – co to jest aneks (porozumienie zmieniające) albo rozwiązanie umowy czy wypowiedzenie umowy.
9.  Wygaśnięcie umowy a kwestia terminu 14 dni – wygaśnięcie umowy a wykonanie umowy – o co chodzi?
10.   Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, wszystkich jednostek budżetowych, którzy z racji pełnionych obowiązków będą odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 kwietnia 2022 r.