Autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kontekście automatycznego ponownego zapisu do PPK.

Ważne informacje o szkoleniu

Automatyczny ponowny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbywa się na podstawie art. 23.6 Ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Począwszy od 2023 r. co 4 lata pracodawca został zobowiązany do ponownego włączania pracowników do PPK. Sytuacja dotyczyć będzie tych pracowników, którzy nie złożą po raz kolejny deklaracji rezygnacji. Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania o autozapisie wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali z programu, a także zebrania nowych deklaracji rezygnacji. Dotychczas złożone deklaracje rezygnacji stracą ważność z końcem lutego 2023 r. Na proponowanym szkoleniu przypomnimy zagadnienia dot. obowiązku informacyjnego o autozapisie PPK, omówimy kwestie związane z zebraniem nowych deklaracji rezygnacji lub wycofaniu, wznowieniu wpłat, poparte praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Ze względu, na to, że w 2023 roku dokonuje się pierwszego autozapisu PPK, zostaną wyjaśnimy kluczowe kwestie m.in.:

  • co to jest autozapis i kogo obejmie,
  • czy automatyczne zapisanie do PPK zależy od wieku osoby zatrudnionej,
  • czy raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje bezterminowo,
  • jak wrócić do oszczędzania w PPK oraz jakie obowiązki związane z autozapisem ma pracodawca,
  • ponad to omówione zostaną przykłady, pozwalające na lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień, a Uczestnicy otrzymają wzory druków oraz terminarz, obowiązujący pracodawców.
zwiń
rozwiń
Program

1. Akcja informacyjna:
 a. obowiązek poinformowania o autozapisie pracowników;
 b. wyłączenia o obowiązku poinformowania;
2. Zebranie deklaracji rezygnacji:
 a. nowe deklaracje rezygnacji z końcem lutego 2023 r;
 b. wycofanie deklaracji.
3. Zawarcie umowy o prowadzenie w imieniu osób, które nie złożą deklaracji rezygnacji:
 a. zawarcie umowy o prowadzenie;
 b. obliczanie i pobieranie wpłaty do PPK;
4. Automatyczne wznowienie wpłat:
 a. wniosek o wznowienie wpłat do PPK;
 b. złożenie deklaracji rezygnacji przed wypłatą wynagrodzenia w marcu 2023 r.
5. Odprowadzanie wpłat do PPK:
 a. obowiązkowe przekazywanie składki pracowników do Instytucji Finansowej;
 b. złożenie deklaracji rezygnacji przed kwietniowym odprowadzeniem składek, ale po ich naliczeniu
 i potrąceniu w marcu;
6. Konsultacje z prelegentem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, osoby, które przygotowują dokumenty kadrowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 stycznia 2023 r.