BHP, pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Obowiązki pracodawcy, najczęstsze błędy i sposoby ich rozwiązania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z prawa pracy i bhp dedykowane przedstawicielom kadry kierowniczej oraz pracownikom działów kadr.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które wskaże nie tylko uwarunkowania prawne, ale przede wszystkim praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, także w kwestiach projektowania, organizacji i prowadzenia sprawnej, skutecznej akcji ewakuacyjnej. Podczas zajęć zostaną omówione wymagania i obowiązki w zakresie bhp w instytucji oraz zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czy postępowania w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań m. in. dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i niepełnosprawności. Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości w przypadku wystąpienia zagrożeń czy też kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w odniesieniu do pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz kadr i służb bhp.
 • Poznanie najważniejszych wymagań organów kontrolnych, uwarunkowań bezpiecznej organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji i organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
 • Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
 • Wskazanie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
 • Poznanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem zasad dostępności, w szczególności potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucji:

 • Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy.
 • Rodzaje i zakres dokumentacji pracowniczej związanej z BHP. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie zarządzania BHP.
 • Problematyka i praktyczne sposoby rozwiązań w zakresie BHP.

2. Wymagania prawne w zakresie organizacji pierwszej pomocy w instytucji:

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy.
 • Prawa i ochrona osób udzielających pierwszej pomocy.
 • Wyposażenie i rodzaje punktów pierwszej pomocy. Wyznaczenie i szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania pierwszej pomocy. Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenie życia lub zdrowia.
 • Najczęstsze błędy i zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy.

3. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja:

 • Wymagania prawne i uwarunkowania w zakresie organizacji systemów ochrony przeciwpożarowej.
 • Zasady rozmieszczenia oraz funkcje sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.
 • Warunki ewakuacji oraz sposoby prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, w tym zagrożenia pożarowego.
 • Rozwiązania techniczne ułatwiające lub mające wpływ na warunki ewakuacji.
 • Zasady używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
 • Wyznaczenie osób do prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
 • Zagrożenia i czynniki utrudniające ewakuację. Ograniczenia i czynności związane z ewakuacją w zakresie dostępności obiektów.
 • Najczęstsze błędy w organizacji ewakuacji.

4. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy wydziałów kadr, pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy lub prowadzenia ewakuacji, pracownicy służb bhp i ppoż.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec, konsultant i bezpośredni praktyk, który obsługuje doradczo instytucje publiczne i firmy prywatne.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2022 r.