• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w służbie cywilnej po zmianach w 2023/24 r

Program i karta zgłoszenia

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 lutego cena wynosi 649,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom kadr i płac, którego przedmiotem będzie czas pracy w służbie cywilnej 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka czasu pracy to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień z obszaru prawa pracy. Pomimo że obowiązujące w tym zakresie przepisy były wielokrotnie nowelizowane m.in. w celu zapewnienia ich przejrzystości oraz uelastycznienia, to jednak nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Te wątpliwości dotyczą w szczególności zmian, które w ostatnim czasie weszły w życie w zakresie nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej. Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników ze zmianami oraz poprawnym sposobem wdrożenia ich w praktyce, a także z innymi zagadnieniami, w szczególności dotyczącymi rozliczania nadgodzin, sposobu ewidencjonowania czasu pracy, rekompensowania pracy świadczonej poza rozkładem czasu pracy, czy też prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość nie tylko poznać zagadnienia z dotyczące czasu pracy zaprezentowane przez trenera, ale również rozwiać zgłaszane przez nich wątpliwości z tego obszaru. Istotną korzyścią z udziału w szkoleniu jest otrzymanie wzorów dokumentów z zakresu omawianej tematyki oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia, które najczęściej są przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników zatrudnionych w służbie cywilnej
• Zdobycie wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy dotyczących:
- Nowych zasadach rekompensowania pracy nadliczbowej.
- Zmodyfikowanych zasad stosowania systemów czasu pracy.
- Zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.
- Opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy.
- Stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy pracowników uprawnionych.
- Problematyki czasu pracy przy pracy zdalnej.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji zawierającej przepisy oraz praktyczne wskazówki ich zastosowania, przydatne orzeczenia sądów oraz stanowiska organów, a także wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana uprawnień pracowników z tyt. rodzicielstwa związana z czasem pracy – odbieranie od pracowników zgody na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w nocy - wzór.
2. Problematyka elastycznego czasu pracy w stosunku do pracowników szczególnie uprawnionych od kwietnia 2023 r. – wzór.
3. Nowe przerwy w pracy przewidziane w Kodeksie pracy oraz zasady ich udzielania.
4. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej, zwolnienia z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego po zmianach w 2023 r.
5. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach:
• Pojęcia dobowego oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy.
• Informacja o dobowych oraz tygodniowych odpoczynkach.
• Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia.
• Postać elektroniczna informacji o warunkach zatrudnienia.
6. Rozliczanie nadgodzin w 2024 r. po zmianach od 01.01.2024 r. – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
7. Wliczanie szkoleń do czasu pracy na nowych zasadach.
8. Rozliczanie wyjść prywatnych pracowników – dokumentacja (wzór), ewidencjonowanie, naliczanie wynagrodzenia.
9. Czas pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
10. Systemy czasu pracy stosowane w służbie cywilnej – okresy rozliczeniowe, planowanie oraz rozliczanie czasu pracy w ramach systemu.
11. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
12. Czas pracy pracownika świadczącego pracę zdalną (wzory).
13. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota), ze szczególnym uwzględnieniem pracy powyżej normy (wzór).
14. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
15. Praca w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania z uwzględnieniem różnej ilości godzin świadczenia pracy w te dni.
16. Rekompensowanie pracy poza normalnymi godzinami pracy kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
17. Stwierdzane przez inspektora pracy uchybienia a możliwość nałożenia grzywny na osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów o czasie pracy.
18. Zakres kontroli PIP w obszarze czasu pracy.
19. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników w służbie cywilnej, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 lutego cena wynosi 649,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 lutego 2024 r.