• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom kadr i płac, którego przedmiotem będzie czas pracy w 2022 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, w przystępny i praktyczny sposób, przybliży kluczowe kwestie związane z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy. Treści przekazywane podczas szkolenia poparte zostanie licznymi przykładami. Udział w szkoleniu pozwali na zdobycie lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w zakładzie pracy (zarówno w jednostce publicznej jak i przedsiębiorstwie).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.
  • Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
  • W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie czasu pracy.
2. Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:

a) określenie granic doby pracowniczej,
b) przypadki jej naruszenia.
3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy.
4. Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).
5. Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.
6. Okres rozliczeniowy:

a) znaczenie,
b) wydłużenie,
c) rozliczanie.
7. Systemy czasu pracy:
a) podstawowy,
b) równoważny:

  • zwykły,
  • dozór urządzeń, pogotowie pracy,
  • pilnowanie, straż, ratownictwo.

c) ruch ciągły,
d) przerywany,
e) zadaniowy,
f) weekendowy, 
g) skrócony tydzień pracy.
8. Ruchomy czas pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące obsługą kadrową jednostek publicznych i przedsiębiorstw, pracownicy firm outsourcingowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową różnych instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 10 czerwca 2022