Dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach budżetowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane webinarium ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze szczególnym uwzględnieniem stosunku pracy w oparciu m.in. o studia przypadków (kazusy) ilustrujące podstawowe problemy w zakresie proponowanego tematu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• poprawne przygotowanie lub zweryfikowanie list uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”) za 2021 r., a tym samym uniknięcie błędów w naliczeniu świadczeń i ewentualnych przyszłych kosztów z tym związanych,
• uzyskanie wiedzy na temat fakultatywnej treści regulaminu wynagradzania, w tym również w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastek”),
• zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną PIP oraz interpretacjami własnymi autora,
• wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych.
 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej.
  2. Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia.
  3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
  4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
  5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki”.
  6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
  7. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
  8. Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,,trzynastek”. 
  9. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
  10. Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 listopada 2021 r.