• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dyrektywa work-life balance 2022 r. Nowelizacja kodeksu pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym w nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną najświeższe zmiany w zakresie Kodeksu Pracy w związku z nową dyrektywą „work-life balance”. Szkolenie będzie prowadzone przez P. Andrzeja Ponczka, eksperta wysoko ocenianego przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nowelizacja kodeksu pracy – sierpień 2022 r.
  • Zmiany w zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, opiekuńczych. Nowe rodzaje urlopów w 2022 r.
  • Umowa na czas określony – przyczyna wypowiedzenia, zmiana w okresach próbnych, zmiany w szkoleniach pracowników, nowa informacja o warunkach zatrudnienia.
  • Trzeźwość pracowników – kontrola.
  •  Zakaz dorabiania u konkurencji, wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe.
  • Obrona ojczyzny – nowe obowiązki pracodawców.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dyrektywa work-life balance – planowane przez rząd zmiany w Kodeksie pracy i zasiłkach – nowelizacja Kodeksu pracy/projekt rządowy:
a) Podniesienie wysokości zasiłku z 80% do 81,5%  -  warunki i wymagania.
b) Urlop rodzicielski dla obojga rodziców – nowy wymiar, wysokość.
c) Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego – 9 tygodni, wysokość, zasady udzielania.
d) Urlop ojcowski – nowe zasady od sierpnia 2022 r.
e) Warunki zatrudnienia – zmiany od sierpnia 2022 r.
f ) Elastyczna praca dla rodziców.
g) Dodatkowe dni wolne od pracy – siła wyższa.
h) Trzeźwość pracowników – zasady rządowego projektu.
i) 5 dni wolnego na opiekę nad krewnym/niepłatne.
j) Dodatkowe 2 dni/płatne.
k) Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia, konsultacja ze związkami zawodowymi, przywrócenie do pracy przez sąd.
l) Okres próbny – zasady wydłużania go o dni nieobecności w pracy.
m) Zmiany w bezpłatnych szkoleniach pracowników – obowiązek informowania.
n) Zniesienie zakazu dorabiania u konkurencji.
o) Wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe – odmowa pracodawcy, a uzasadnienie.
p) Obrona ojczyzny – nowe obowiązki pracodawców od kwietnia 2022 r.
2. Praca zdalna – rządowy projekt:
a) Zasady pracy zdalnej w projekcie, definicja pracy zdalnej.
b) Zasady odmowy pracy zdalnej przez pracodawcę.
c) Kontrola pracownika na pracy zdalnej.
d) Koszty pracy zdalnej pracownika.
e) Kontrola wykonywania obowiązków na pracy zdalnej.
3. Indywidualne konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 8 września 2022r.