• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Elektronizacja dokumentów kadrowych i monitory ekranowe w zakładzie pracy

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 13 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2024 roku, obejmujące najważniejsze zmiany dotyczące elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2023 r. Kodeks pracy został zmieniony m.in. poprzez wprowadzenie możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej o skrócenie urlopu macierzyńskiego, o urlop rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, o elastyczną organizację pracy czy opiekę nad dzieckiem zdrowym. Podczas szkolenia odpowiemy na pytanie czym różni się forma tradycyjna od postaci elektronicznej oraz przekażemy uczestnikom kompletną listę wniosków składanych w postaci elektronicznej. Szkolenie usunie wątpliwości czy umowa zawarta w innej formie jak pisemna jest ważna oraz czy wypowiedzenie umowy może być wysłane emailem. Ekspertka poprowadzi uczestników krok po kroku przez proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Dodatkowo biorąc udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają: wzory dokumentów, prezentację oraz wyciąg niezbędnych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie różnic między tradycyjną a elektroniczną formą dokumentów pracowniczych, w tym wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 r.
  • Zrozumienie różnic między wnioskami pracownika na podstawie Kodeksu Pracy a wnioskami ubezpieczonego o wypłatę zasiłku, oraz czy nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadziła formę elektroniczną.
  • Poznanie prawidłowego schematu działania pracodawcy po wpływie wniosku złożonego w formie elektronicznej, przy prowadzeniu dokumentacji w formie papierowej.
  • Nauka zasad rekrutacji elektronicznej, w tym kwestii podpisu na dokumentach.
  • Zdobycie wiedzy na temat pracy zdalnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym potwierdzania obecności, kontroli pracy oraz zasad instalacji i konserwacji narzędzi pracy.
  • Zrozumienie zasad monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych i poczty email pracownika.
  • Zapoznanie się z ministerialnym elektronicznym systemem do obsługi niektórych umów i jego wpływem na działy kadr oraz outsourcing usług kadrowych.
  • Poznanie zmian w zakresie pracy przed monitorem ekranowym, wynikających z nowelizacji rozporządzenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postać tradycyjna a forma elektroniczna.
2. Kompletna checklista dokumentów w postaci elektronicznej wprowadzona nowelizacją KP w 2023 r.:

a. wnioski pracownika,
b. odpowiedzi pracodawcy.
3. Wnioski pracownika na podstawie KP a wnioski ubezpieczonego o wypłatę zasiłku – czy nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadziła postać elektroniczną?
4. Wniosek złożony w postaci elektronicznej a dokumentacja pracownicza prowadzona w postaci papierowej – prawidłowy schemat działania pracodawcy po wpływie wniosku.
5. Rekrutacja elektroniczna:
a. tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają własnoręcznego podpisu,
b. świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy, świadectwo ukończenia szkoły – czy pracodawca może zaakceptować skany dokumentów?
6. Praca zdalna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
a. w jaki sposób pracownik powinien potwierdzić obecność w pracy zdalnej,
b. kontrola wykonywania pracy,
c. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych – gotowe zapisy do regulaminu pracy zdalnej,
d. praca zdalna a RODO – w tym wytyczne PUODO,
e. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych – gotowe zapisy do regulaminu pracy zdalnej.
7. Elektroniczna dokumentacja stosunku pracy:
a. zawarcie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub w formie ustnej (rozmowa telefoniczna) a wymóg pisemności,
b. bezpieczny podpis elektroniczny a forma pisemna umowy o pracę,
c. wydawanie poleceń w formie zdalnej (telefonicznie, via email),
d. elektroniczny obieg dokumentów czasu pracy – m.in. czy ewidencja czasu pracy musi być wydrukowana i podpisana przez pracownika,
e. skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego mailem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac oraz HR, a także biura rachunkowe, księgowe oraz podatkowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych odznaczona złotą honorową odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych, płacowych oraz ochrony danych osobowych. Praktyk. Doświadczony oraz uznany trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 czerwca 2024 r.