• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia  online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.
• Przedstawienie interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.
• Poznanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wiedza na temat polityk, procedur, dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawy prawne i zasady odpowiedzialności.
2. Współpraca z organem.
3. Odpowiedzialność za działanie Inspektora Ochrony Danych.
4. Odpowiedzialność za działanie podmiotu przetwarzającego i jego pracowników.
5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i uprawnienia w systemie informatycznym.
6. Polityki i procedury z zakresu ochrony danych osobowych a działanie pracownika.
7. Retencja w rekrutacji.
8. Działanie pracowników w social mediach w kontekście praw pracodawcy.
9. Utrata danych osobowych - zgubienie świadectwa pracy.
10. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

zwiń
rozwiń
Program

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 339 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 marca 2023 r.