Fundusz socjalny w jednostkach budżetowych 2021 z uwzględnieniem rozwiązań antycovidowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których wyjaśnione zostaną wszystkie najważniejsze zagadnienia i kwestie problemowe związane z funduszem socjalnym w jsfp. W ramach omawianej tematyki przeanalizujemy sposób tworzenia regulaminu ZFŚS i procedury jedno wydatkowania. W trakcie zajęć odniesiemy się również to przepisów specustawy covidowej, która pozwala zakładom pracy, poszkodowanym wskutek pandemii, ograniczyć obowiązki socjalne w uproszczony i szybki sposób. Inni pracodawcy z kolei starają się jak najbardziej wesprzeć w tych trudnych czasach zatrudniane osoby ze środków ZFŚS, czemu sprzyjają zwiększone preferencje podatkowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób praktyczny, podkreślając najnowsze zmiany przepisów dotyczących ZFŚS, m.in. sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii czy tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu. Dokładnie omawia pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego, jak członek rodziny osoby uprawnionej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, jedyny żywiciel rodziny, kryterium socjalne. Krok po kroku instruuje jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki. Szczegółowo przedstawia zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń pochodzących z funduszu. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zasad tworzenia ZFŚS: Obowiązek tworzenia funduszu. Brak możliwości rezygnacji z funduszu i zmniejszenia odpisów socjalnych.
2. Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu:
• Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
• Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
• Dofinansowanie obiektów socjalnych.
• Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe pracodawców sektora prywatnego i sfery budżetowej, członkowie komisji socjalnych i związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert prawa pracy i obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczony wykładowca z tych dziedzin i ceniony redaktor prawny. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jest doświadczonym szkoleniowcem z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Zajęcia prowadzi w ujęciu interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 lipca 2021 r.