Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa. Wdrażanie zmian w funkcjonowaniu kas w 2022 roku

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo przedstawimy zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP) po zmianach wynikających z nowej ustawy z sierpnia 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach,
• Omówienie zmienionych przepisów prawnych,
• Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP,
• Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany od 2021 r.:
a. KZP a PKZP;
b. Przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy;
c. Nadzór nad KZP – nie tylko związki zawodowe;
d. Sposób nadzoru – opis czynności;
e. Prawa i obowiązki członków;
f. Nowe obowiązki pracodawcy i KZP;
g. Zasady przetwarzania danych;
h. Dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
i. Zgłaszanie KZP do REGON;
j. Przepisy przejściowe.
2. Zmiany Statutu:
a. Podstawa prawna;
b. Nazwa;
c. Oświadczenie o RODO;
d. Uprawnienia członków;
e. Obowiązki organów KZP;
f. Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
g. Poręczyciele – nowe ograniczenia;
h. Zasady udzielenia pożyczek;
i. Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
j. zasady zmiany Statutu KZP.
3. Funkcjonowanie KZP:
a. Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
b. Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
c. Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
d. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
e. Zasady związane z RODO;
f. Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?;
g. Procedura dotycząca RODO;
h. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
i. Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie zarządu i rad nadzorczych KZP, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający KZP, członkowie KZP, przedstawiciele działu kadr i płac.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 27 stycznia 2021 r.