Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu zasad korekt dokumentacji płacowych i ich konsekwencji dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego wskażemy praktyczne rozwiązania radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowym rozliczaniem składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podczas zajęć omawiane zostaną najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i US oraz wskazywane będą praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
 • Poznanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US.
 • Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
 3. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 4. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
 6. Jak dokonać korekty wpłat do PPK?
 7. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
 8. Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
 9. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 10. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
 11. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 12. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 13. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 14. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, dokonujące korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 2 grudnia 2021 r.