• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. Kadrowych

25, 26, 27.05 i 1, 2.06. 2022 r.

Zapraszamy do udziału w pięciodniowym szkoleniu dedykowanym pracownikom działów kadr, podczas którego w szeroki sposób omówione zostaną najważniejsze zagadnienia prawa pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w kolejnej edycji 5 dniowego kursu, dotyczącego prowadzenia spraw kadrowych.

Kurs od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Jest bardzo wysoko oceniany w zakresie programu i warsztatowego prowadzenia zajęć.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kurs prowadzany jest przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu. Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności gwarantujących kompetencję do prowadzenia spraw kadrowych jednostkach samorządu terytorialnego. Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu.

zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

Cel i korzyści:
Przedstawienie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy oraz pracownika w zakresie realizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Program:
I. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika:
1. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne. Odrębności związane z kryzysem epidemicznym.
2. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp. Odrębności związane z kryzysem epidemicznym.
3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników biologicznych.
4. Wyposażenie stanowiska pracy i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
5. Postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe.
6. Przydzielanie odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
7. Organizacja telepracy i pracy zdalnej.
8. Pozostałe prawa i obowiązki pracownika/pracodawcy w zakresie bhp.
II. Odpowiedzialność pracodawcy:  
1. Roszczenia pracowników ze stosunku pracy i konsekwencje rozstrzygnięcia powództwa pracownika przez sąd pracy, postępowanie pojednawcze, ugoda.
2. Odpowiedzialność karno - wykroczeniowa (wykroczenia z Kodeksu pracy i innych ustaw).
3. Odpowiedzialność karna pracodawcy za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
4. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy (odszkodowania uzupełniające z tytułu wypadku przy pracy).
5. Skutki wydania decyzji administracyjnej (nakazu) przez inspektora pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs skierowany do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, osób pracujących w działach personalnych lub rozpoczynających pracę w tych komórkach. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

2. Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji UE w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa rad nadzorczych spółek publicznych. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

3. Starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

4. Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1.350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 maja 2022 r.