Kurs: Specjalista ds. Kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

24, 25, 26 października 2022 r.

Szkolenie każdego dnia w godzinach 9:00 – 13:30

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w kolejnej edycji 3 dniowego kursu, dotyczącego prowadzenia spraw kadrowych.
Kurs od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Jest bardzo wysoko oceniany w zakresie programu i warsztatowego prowadzenia zajęć.
Udział w kursie gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Kurs prowadzany jest przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu. Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności gwarantujących kompetencję do prowadzenia spraw kadrowych jednostkach samorządu terytorialnego. Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów. Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu:

  • Kompleksowe przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;
  • Przedstawienie prawidłowych zadań prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
  • Zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.
  • Możliwość skonsultowania z trenerem problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 24 października 2022 r. 
PRAWO PRACY PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO. OD NAWIĄZANIA DO ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
Zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy. Aktualizacja bieżącej polityki kadrowej w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. To praktyczne warsztaty w zakresie przeprowadzania naboru i prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów: kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierownicy nadzorujący pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Trener 2 -starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 850 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 października 2022 r.