KURS: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Program i karta zgłoszenia

3, 10, 17 marca 2022 

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie, dedykowane pracownikom działów kadr i płac oraz księgowości, przedmiotem którego będą rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w świetle obowiązujących przepisów.

Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów występujących w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków. Każde zagadnienie zobrazowane zostanie zrzutem z ekranu z Programu Płatnik.

 Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie kwestii wynagrodzeń za pracę, dokumentacji wynagrodzeń, listy płac, niepieniężnych świadczeń dla pracowników w kontekście rozliczeń z ZUSem i rozliczeń podatkowych, świadczeń wyłączonych z podstawy wymiaru składek ZUS, wynagrodzeń chorobowych, zasad rozliczeń świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obowiązków płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF.
• Zapoznanie się ze zmianami od 2022 r. w zakresie rozliczeń z ZUSem wynikających z ustawy „Polski Ład”.
• Zdobycie wiedzy z zakresu rozliczeń z ZUSem w ujęciu praktycznym.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
• Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać trudności dotyczące rozliczeń z ZUSem oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wynagrodzenie za pracę:
a. Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
b. Charakterystyka i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.
c. Klasyfikacja wynagrodzeń.
d. Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia.
e. Wynagrodzenie minimalne.
2. Dokumentacja wynagrodzeń:
a. Ewidencja czasu pracy.
b. Karty wynagrodzeń.
c. Listy płac.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy działów kard i płac odpowiedzialni za naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
• Pracownicy działów księgowości dokonujący rozliczeń z ZUSem.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 879 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 lutego 2022 r.