Kurs: Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób prowadzących kadry w oświacie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w 3 dniowym kursie dotyczącym prowadzenia spraw kadrowych w placówkach oświatowych i jednostkach je obsługujących. Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie. Jego program jest dostosowany zarówno do pracowników dopiero zaczynających pracę związaną z obsługą kadrową w placówkach oświatowych, jak i tych doświadczonych, celem aktualizacji wiedzy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności gwarantujących minimum kompetencji niezbędnych do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz jednostkach je obsługujących. Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami, napotykanymi w codziennej pracy. Podczas kursu będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji kwestii trudnych i zawiłych z trenerem i innymi uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ. STOSUNKI PRACY NAUCZYCIELI

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów:
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony.
 2. Zmiana warunków zatrudnienia:
  • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy”, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania),
  • zmiana wymiaru etatu,
  • przeniesienie do innej jednostki,
  • zmiany innych warunków pracy.
 3. Wynagradzanie: dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy; dodatek za wychowawstwo; świadczenie „na start”; dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka); wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy:
  • przyczyny leżące po stronie nauczyciela: rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela; przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby; niezdolność do pracy; cofnięcie skierowania do nauczania religii; negatywna ocena pracy; niewykonanie badań profilaktycznych,
  • przyczyny organizacyjne (terminy wypowiedzenia, kryteria doboru do zwolnienia).

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jednostek obsługujących (CUW, ZEAS) oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w oświacie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym
 • Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.
 • Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru pedagogicznego i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.
   
zwiń
rozwiń