Lista płac w ujęciu praktycznym

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie prawidłowego sposobu naliczania wynagrodzeń.
 • Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo naliczyć potrącenia z wynagrodzenia oraz jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie netto pracownika?
 • Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wynagrodzenia:
 1. Wynagrodzenie a nieobecności.
 2. Składniki listy płac:
 1. dodatek za zmianę nocną,
 2. godziny nadliczbowe,
 3. urlop wypoczynkowy, ekwiwalent urlopowy,
 4. wynagrodzenie a nieobecności,
 5. odszkodowania i odprawy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działu płac i/lub kadr, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych, zajmujący się naliczaniem wynagrodzeń, dokonujący korekt dokumentacji płacowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 20 października 2021 r.