• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w trakcie 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także zmian w ustawie o PIT.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział zajęciach z zakresu zmian wprowadzonych w ustawie PIT od 01.07.2022 r. oraz zasad alternatywnego naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnym okresie. Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń, projektów ustaw oraz objaśnień podatkowych MF oraz ZUS.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Zapoznanie z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku.
• Zdobycie wiedzy na temat tego jaki wpływ na bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych.
• Omówienie i podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wyliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2022 r.:
a) Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku po zmianach od stycznia 2022 r. i lipca 2022 r.
b) Skala podatkowa oraz stawki podatku.
c) Powołanie, mianowanie, kontrakty, Rady Nadzorcze, Zarząd, Prokura i inne a naliczanie składki zdrowotnej oraz kosztów uzyskania przychodu.
d) Składki ZUS, składka zdrowotna oraz zmiany w uldze dla klasy średniej – progi zarobków, algorytm wyliczenia, sposób wyliczenia na przykładach.
e) Kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej oraz skali podatkowej.
f) Pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2.
g) Zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia w tym składka zdrowotna – przykłady rozliczeń.
h) Zwolnienie od podatku dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pozostały na rynku pracy - przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej.
i) Zwolnienie od podatku dla rodziców czwórki lub więcej dzieci. Naliczanie wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej.
j) Ulga na powrót, dla kogo? – zasady rozliczania.
k) Rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
l) Rozliczanie umów cywilnoprawnych – przykłady.
m) Wnioski i oświadczenia pracowników zmiany.
2. Działalność gospodarcza – zmiany w zasadach rozliczania podatku i składki zdrowotnej na przykładach oraz zmiany zasad opodatkowania dla liniowców, ryczałtu, karty podatkowej od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. – na przykładach.
3. Wskazanie innych wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie.
4. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero rozpoczynają pracę, i do doświadczonych, które będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2022 r.