Nowe zasady rozliczeń pracowniczych od 2022 roku. PPK, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na utrzymanie stanowiska pracy, trzynastka.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,którego przedmiotem będą rozliczenia pracownicze, czyli zagadnienia kadrowe ujęte od strony księgowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 roku zmieniają się zasady prowadzenia rozliczeń pracowniczych. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których pokażemy, jak w prawidłowy sposób rozliczać składki na PPK, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na szkolenia, odpisów na ZFŚS czy też podróży służbowych wraz z omówieniem najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach składek na PPK. Dodatkowo wskazane zostaną w praktyczny sposób kwestie dotyczące procedur stosowanych w jednostkach pod kątem uchybień jakie się pojawiają.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z realizacją naliczeń, wpłat, rozliczeń, nadpłat dotyczących składek na PPK, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na szkolenia, odpisów na ZFŚS czy też podróży służbowych od 1 stycznia 2022 roku po zmianie przepisów w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędy, jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji po szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Zatrudnienie pracownicze – paragraf 401,404,479,480 – przyporządkowanie: rozdział przedmiotowy – usługowy, rozdział przedmiotowy, rozdział podmiotowy.
  2. Zatrudnienie pracownicze – paragraf 471 – przyporządkowanie: rozdział przedmiotowy – usługowy, rozdział przedmiotowy, rozdział podmiotowy.
  3. Zlecenie – paragraf 417 – przyporządkowanie: rozdział przedmiotowy – usługowy, rozdział przedmiotowy, rozdział podmiotowy.
  4. Zlecenie – paragraf 471 – przyporządkowanie:
  1. rozdział przedmiotowy – usługowy,
  2. rozdział przedmiotowy,
  3. rozdział podmiotowy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi; pracownicy działów księgowości i działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników w urzędach, jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 11 października 2021 r.