NOWY ŁAD 2022. Nowelizacja od 1.07.2022r. Zmiany w podatku, ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych

Program i karta zgłoszenia

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego  przedstawione zostaną najnowsze, obowiązujące i nadchodzące zmiany w zakresie podatku, ubezpieczeń społecznych i zasiłków chorobowych, związane z przepisami Nowego Ładu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia poruszone zostaną min. następujące zagadnienia:

 • zmiany w podatku, ulgach i składce zdrowotnej/korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach,
 • wybór formy opodatkowania w trakcie roku,
 • zmiany w zaliczkach i PIT – 2/jednolity wzór,
 • zmiany w PIT -2 dla emerytów i rencistów,
 • zlecenia – kwota wolna rozliczana w zaliczkach,
 • brak składki zdrowotnej dla osób powołanych – do 6000ZŁ wiek emerytalny,
 •  „ulga” dla pracujących emerytów – w Nowym Ładzie.
 • umowy zlecenia/o dzieło, korekty dokumentacji ZUS.
zwiń
rozwiń
Program

I. 10.03/01.07.2022R. - Zmiany w Polskim Ładzie , ubezpieczeniach społecznych/podatkach - emerytury/”Nowy Ład” (czerwiec – jako data odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje ZUS/solidarność u Prezydenta – projekt złożony i czytany w sejmie:

 1. 1.07.2022r. - zmiany w Polskim Ładzie: obniżenie stawki pit do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców, korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach,
 2. 10.03.2022r. - nowelizacja Polskiego Ładu (dz. u. z 2022r. poz. 558): zmiany w Pit-2: złożenie w trakcie roku/Pit-2 emerytów i rencistów,
 3. brak składki zdrowotnej dla powołanych – do 6000 zł.,
 4. Pit 2 – jednolity wzór,
 5. ustawowy mechanizm przedłużania terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy,
 6. pracujący emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego – ulga w Nowym Ładzie,
 7. nowa tabela długości życia od 01.04.2021r. - emerytura w górę,
 8. składka zdrowotna w Nowym Ładzie – ulgi dla poszczególnych grup,
 9. nowe ZUS ZUA I ZUS ZZA – data wejścia w życie: 16.05.2021r.
 10. obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – od 01.01.2021r./nowy druk ZUS RUD – składany przez PUE ZUS,
 11. 16.05.2021r. - obowiązek podawania kodu zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń,
 12. składka zdrowotna – nowe zasady,
 13. Nowy Ład – brak podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą?
 14. „jednolity kontrakt zatrudnienia” – co dalej ze zleceniami, dziełami?
 15. kwota wolna od podatku – emerytury bez podatku, kwota wolna od podatku: 30.000zł od 01.01.2022r.
 16. dłuższa praca – po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą?
 17. planowane zmiany w zakresie: naliczania odsetek za zwłokę, liczenia okresu przedawnienia, składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.,
 18. odejście na emeryturę w czerwcu – zmiana w 2021r.,
 19. bezgotówkowa forma wypłaty - emerytur i rent od 01.01.2022r.,
 20. wniosek o emeryturę – czy dołączać ZUS RP-7,
 21. emerytury stażowe – czy wejdą w życie?; zasady, warunki i prawo do tych emerytur,
 22. OFE – likwidacja/ co wybrać: ZUS CZY IKE? - obniżenie opłaty z 15% do 10%. Kiedy wejdą zmiany.

II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2021/2022r. – zmiany od 01.01.2022r:

 1. nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego – jeden okres zasiłkowy bez względu na przerwy i rodzaj choroby,
 2.  okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia – tylko 91 dni,
 3. korekty deklaracji ubezpieczeniowych – tylko 5 lat do tyłu
 4. PUE ZUS – obowiązek posiadania przez wszystkich płatników od 01.01.2023r.
 5. planowana likwidacja 30 – krotności: od kiedy/dla kogo?
 6. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, umowy zlecenia - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne,
 7. podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia - zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – możliwość sprawdzenia zleceniobiorcy w ZUS/nowy druk!!!!
 8. nowy druki: ZUS ZWUA! ZUS OSW, ZUS RIA!
 9. emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę/świadectwa pracy w szczególnych warunkach/liczenie stażu pracy, RP-7/czy nadal wystawiać?,

III. Kontrole ZUS 2021/2022r.- umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu:

 1. minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług - kontrole PIP, pisma z ZUS,
 2. omówienie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – wyłączenia stosowania w/w ustawy,
 3. umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS i PIP – składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło po kontroli ZUS – planowane zmiany w oskładkowaniu umów o dzieło (składka emerytalna i rentowa – po kontroli ZUS).

IV. INDYWIDUALNE KONSULTACJE.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 459 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Zgłoszenia można przesyłać do 27 maja 2022r.