• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowy Ład 2022. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych w 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Uwaga na szkoleniu zostaną uwzględnione najnowsze zmiany związane z "Nowym Ładem" dotyczące zasiłków.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym w nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i zasiłków chorobowych, nadchodzące wraz z przepisami Nowego Ładu. Szkolenie będzie prowadzone przez Andrzeja Ponczka, eksperta niezwykle wysoko ocenianego przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą informację m.in. na następujące tematy:

 • „ulga” dla pracujących emerytów – w Nowym Ładzie!
 • tabela długości życia od 01.04.2021r. - 31.03.2022r. a wysokość emerytury - idzie w górę!
 • wiek emerytalny, emerytura bez podatku - tabela,
 • składka zdrowotna - ulgi, planowane zmiany w zasiłkach chorobowych, nowe: ZUS/ZZA,
 • umowy zlecenia/o dzieło, korekty dokumentacji ZUS.
zwiń
rozwiń
Program

I . Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – emerytury – „Nowy Ład” (czerwiec – jako data odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje:

 • pracujący emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego – ulga w Nowym Ładzie,
 • nowa tabela długości życia od 01.04.2021r. - emerytura w górę,
 • składka zdrowotna w Nowym Ładzie – ulgi dla poszczególnych grup,
 • nowe ZUS ZUA i ZUS ZZA – data wejścia w życie: 16.05.2021 r.,
 • obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – od 01.01.2021 r. Nowy druk ZUS RUD – składany przez PUE ZUS,
 • 16.05.2021r. – obowiązek podawania kodu zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń,
 • Nowy Ład – brak podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą,
 • „Jednolity Kontrakt Zatrudnienia” – co dalej ze zleceniami, dziełami,
 • kwota wolna od podatku – emerytury bez podatku, kwota wolna od podatku: 30.000zł od 01.01.2022 r.
 • dłuższa praca – po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą?
 • planowane zmiany w zakresie: naliczania odsetek za zwłokę, liczenia okresu przedawnienia, składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych,
 • odejście na emeryturę w czerwcu – zmiana w 2021 r.,
 • bezgotówkowa forma wypłaty - emerytur i rent od 01.01.2022 r.,
 • wniosek o emeryturę – czy dołączać ZUS RP-7?,
 • emerytury stażowe – czy wejdą w życie? Zasady, warunki i prawo do tych emerytur,
 • OFE – likwidacja/ co wybrać: ZUS czy IKE? - obniżenie opłaty z 15% do 10%, kiedy wejdą zmiany.

II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2021/2022 r. - zmiana od 01.01.2022 r.:

 • nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego – jeden okres zasiłkowy bez względu na przerwy i rodzaj choroby,
 • okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia – tylko 91 dni,
 • korekty deklaracji ubezpieczeniowych – tylko 5 lat do tyłu,
 • PUE ZUS – obowiązek posiadania przez wszystkich płatników od 01.01.2023r.,
 • planowana likwidacja 30 – krotności: od kiedy/dla kogo?,
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, umowy zlecenia - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne,
 • podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia – zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – możliwość sprawdzenia zleceniobiorcy w ZUS/nowy druk,
 • nowy druki: ZUS ZWUA! ZUS OSW, ZUS RIA,
 • emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę/świadectwa pracy w szczególnych warunkach/liczenie stażu pracy, rp-7/czy nadal wystawiać?

III. Kontrole ZUS 2021/2022r – umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu.

 • minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług - kontrole PIP, pisma z ZUS,
 • omówienie Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – wyłączenia stosowania w/w ustawy,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli ZUS i PIP – składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło po kontroli ZUS – planowane zmiany w oskładkowaniu umów o dzieło (składka emerytalna i rentowa – po kontroli ZUS),

IV. ZUS kontroluje Fundusz Socjalny (ZFŚS) w firmie – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych.

 • nowa wysokość odpisu na ZFŚS w 2020/2021r.,
 • nowa kwota wolna od podatku w ZFŚS – na lata 2020/2021,
 • „gruszka dla emerytów” – możliwość „pozbawienia” w świetle wyjaśnienia głównego inspektora pracy,
 • kryterium socjalne a koronawirus – możliwość wcześniejszej wypłaty „gruszki”, zapomogi socjalne a koronawirus, oświadczenia o dochodzie, różnicowanie świadczeń socjalnych, dopłaty,
 • składki na ubezpieczenia społeczne, korekty, odsetki – od świadczeń socjalnych po kontroli ZUS - aż za 3 lata do tyłu,
 • prawidłowe zapisy w regulaminie w celu uniknięcia składek ZUS, dobre/sprawdzone oświadczenia o dochodzie, „o ile różnicować?” poszczególne świadczenia, jak sprawdzać prawdziwość złożonych oświadczeń – stanowisko prezesa urzędu ochrony danych osobowych/pity – do wglądu.

V. Konsultacje z trenerem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, w szczególności członkowie komisji socjalnych i związków zawodowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS, pracodawcy rządowi i samorządowi odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie przepisów o ZFŚS i efektywne wykorzystywanie środków socjalnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 17 stycznia 2022 r.