• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach

Szkolenie z ochrony danych osobowych, które Państwu proponujemy, pozwoli urzędom na rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z ochroną danych w kadrach.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w webinarium, zorganizowanym w konwencji pytań i odpowiedzi dotyczących ponad 50 różnego rodzaju zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na tle prawa pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na tle prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zatrudnieniu pracowniczym.
  • Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
  • Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się w praktyce, odnosząc się przy tym do stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych, orzecznictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz poglądów wyrażonych w doktrynie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?
2. Czy wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę lub zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej w obecności innego pracownika narusza przepisy RODO?
3. Jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji?
4. Czy na firmowej stronie internetowej można podawać wyniki rekrutacji?
5. Czy tzw. rekrutacje „ślepe” (ukryte) są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?
6. Jakie dane można przetwarzać na potrzeby korzystania z tzw. urlopu okolicznościowego?
7. Czy można żądać od kandydata na pracownika referencji wystawionych przez poprzedniego pracodawcę?
8. Czy w dokumentacji pracowniczej można przechowywać kserokopię:
- dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy pracownika,
- skróconego aktu urodzenia, zgony, czy zawarcia małżeństwa,
- dokumentów legalizujących pobyt pracowników spoza UE?
9. Czy dane o potencjalnych kandydatach na pracowników mogą być pozyskiwane z pośrednictwem portali społecznościowych, np. LinkedIn itp.?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrową i problematyką ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach, osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2023 r.