Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki związane ze świadczeniami pracowniczymi, co jest istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia z zakresu opodatkowania świadczeń pracowniczych omówimy aktualne problemy związane z rozliczaniem świadczeń pracowniczych, a także finansowanie świadczeń z ZFŚS, finansowanie nauki przez pracodawcę, rozliczanie składek ZUS, podróże służbowe. Przedstawione zostaną także także wyroki i najnowsze orzecznictwo w zakresie prezentowanego szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie i podniesienie wiedzy w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych.
  • Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych oraz obszarów ryzyka wynikających z tytułu różnorodnych świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja przychodu.
2. Źródła przychodu, ich podział.
3. Przychód ze stosunku pracy:
• Identyfikacja.
• Moment powstania przychodu.
• Nieodpłatne świadczenia.
4. Koszty uzyskania przychodów.
5. Diety (w oparciu o rozporządzenie) oraz zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych.
6. Rozliczanie składek ZUS, kontrowersje.
7. Opodatkowanie świadczeń pracowniczych:
• Samochód.
• Świadczenia medyczne.
• Mieszkania służbowe.
• Laptopy.
• Telefon komórkowy.
• Ubezpieczenia opłacane za pracowników.
• Pakiety sportowe.
• Imprezy pracownicze.
8. Optymalizacja świadczeń.
9. Świadczenia dla rodzin pracowników – jak traktować.
10. Podejmowanie delegacji kontrahentów.
11. Finansowanie nauki przez pracodawcę (szkoleń, kursów, studiów podyplomowych).
12. Świadczenia i wydatki ponoszone na rzecz zarządów i rad nadzorczych.
13. Świadczenia pracownicze po stronie pracodawcy.
14. Finansowanie świadczeń z ZFŚS.
15. Omówienie najnowszych wyroków i interpretacji.
16. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi, główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby, które odpowiadają za opodatkowanie świadczeń pracowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywani.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 10 czerwca 2021 r.