PIT dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2021 oraz planowane zmiany na 2022 rok - szkolenie stacjonarne

Ważne informacje o szkoleniu

W proponowanym spotkaniu omówione zostaną obowiązki płatnika dotyczące rozliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikające z najnowszych, obowiązujących przepisów prawa. Prowadząca omówi rodzaje i prawidłowe wypełnianie druków PIT, zwolnienia podatkowe, najczęstsze problemy towarzyszące rozliczaniu świadczeń pracowniczych, a także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. 
• Pozyskanie wiedzy z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi.
• Zapoznanie ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021: 
a. rodzaje formularzy (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR), 
b. zasady wypełniania, 
c. forma i terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Świadczenia nieodpłatne a ustalenie przychodu pracownika, zleceniobiorcy:
a. finansowanie przez pracodawcę kosztów przejazdu,
b. koszty zakwaterowania,
c. posiłki dla załogi, bony,
d. rozliczanie w przychodach benefitów pracowniczych.
3. Zwolnienia podatkowe:
a. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – limity zwolnień, zakres zwolnienia,
b. wydatki na dokształcanie pracownika,
c. PIT dla młodych w roku 2021 - omówienie szczegółowe,
d. zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł.
4. Pozostałe zagadnienia, w tym:
a. rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę,
b. kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze współmałżonkiem,
c. rozliczanie świadczeń przyznawanych emerytom,
d. należności wypłacane po zmarłym pracowniku, 
e. podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna, 
f. koszty dla twórcy i rozporządzanie prawami autorskimi,
g. podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS,
h. umowy cywilnoprawne - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności,
i. rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta.
5. Zmiany na rok 2022, w tym nowe zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, nowe ulgi i zwolnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – w świetle przepisów Nowego Polskiego Ładu.
6. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy kadrowo-płacowi, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego, główni księgowi, księgowi w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury, spółkach miejskich oraz osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 450 PLN netto/os. 
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 329 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online prosimy o zapoznanie się z ofertą - oferta on-line.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 30 listopada 2021 r.