• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek PIT za 2023 r. po zmianach w 2023 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT za 2023 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których zapoznamy uczestników ze zmianami w rozliczaniu podatku PIT obowiązującymi w 2023 r. Zajęcia mają formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami. Szkolenie będzie prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych trudności pojawiających w zakresie podatku PIT. Pokażemy, na co zwrócić uwagę i gdzie są najtrudniejsze elementy prawidłowego rozliczenia podatku za 2023 rok.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie uregulowań prawnych i podatkowych związanych z podatkiem PIT.
• Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe rozliczanie pracowników w zakresie podatku dochodowego.
• Przeanalizowanie najtrudniejszych i kontrowersyjnych aspektów przy przygotowaniu do rozliczenia podatku za cały 2023 rok. 
• Szczegółowe zaprezentowanie prawidłowego wypełnienia druków formularzy rozliczeniowych za 2023 r.
• Przedstawienie zasad rozliczania innych osób niż pracowników.
• Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do zagadnień i są w dużej mierze oparte na zasadzie: trudność – zaproponowanie rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie druków formularzy rozliczeniowych za 2023 r.:
• PIT-11 – zmiany w treści zeznania.
• Numer PESEL czy numer NIP.
• IFT-1R oraz IFT-3R – w jakich przypadkach druk jest składany?
• Zeznania roczne: PIT-4R i PIT-8R.
• Formularz ORD-W.
• Załączniki do zeznań.
• Wykazywanie wynagrodzenia płatnika w zeznaniach rocznych.
• Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych.
• Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.
2. PIT-2 a rozliczenie roczne: 
• Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 a rozliczenie roczne.
• Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e. 
• Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
• Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych.
• Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy.
• Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
• Rezygnacja z ulgi dla młodych.
• Rezygnacja z kosztów podatkowych.
• Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
• Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku.
• Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy działów kadr i płac, księgowości, osoby zajmujące się rozliczaniem pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada 2023 r.