• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praca zdalna. Nowe przepisy w 2023 roku

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie praca zdalna, jej organizowanie i wykonywanie, a także komunikacja i zarządzanie czasem przy tej formie wykonywania pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Rządowy projekt zmian Kodeksu pracy z 3 czerwca 2022 r. modyfikuje dotychczas funkcjonujące przepisy z zakresu prawa pracy, także pracy zdalnej. Co ważne, wprowadza on szereg nowych uprawnień dla pracowników, a także dla pracodawców, które zostaną przedstawione podczas proponowanego szkolenia w odniesieniu do zapisów pracy zdalnej. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzanych zmian na etapie procesu legislacyjnego i ich dostosowanie do regulaminu pracy jednostki uwzględniając problematykę pracy zdalnej, a tym samym skutecznego wprowadzenia ich w życie. Prowadząca, doświadczona trenerka (od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej), wskaże nowe proponowane przez rząd rozwiązania prawne dotyczące zapisów Prawa pracy odnoszące się do pracy zdalnej, co pozwoli im ustrzec się przed poniesieniem ewentualnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów oraz na czas zapoznać się z nimi i wdrożyć je w życie.

Uwaga! Problematyka, omawiana podczas zajęć zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji szkolenia przepisów prawnych!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki projektowanych zapisów o pracy zdalnej, które znajdują się w nowym rozdziale Kodeksu pracy, ze wskazaniem najważniejszych różnic względem dotychczasowych regulacji.
 • Wskazanie zakresu praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących dostosowania przepisów regulaminu pracy w jednostce w kontekście zmian w prawie pracy.
 • Analiza przykładowego regulaminu pracy zdalnej, wskazanie obligatoryjnych treści, które powinien zawierać.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są konsekwencje pracy zdalnej dla pracodawcy?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika dotyczące pracy zdalnej?
 • W jakiej sytuacji można odrzucić wniosek o pracę zdalną?
 • Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu pracy zdalnej?
 • Jak rozwiązać kwestie bhp w kontekście pracy zdalnej?
 • Jak należycie chronić dane osobowe podczas pracy zdalnej?
 • Jak kontrolować pracownika w zakresie wykonywania pracy zdalnej?
zwiń
rozwiń
Program

1. Jak została zdefiniowana w nowych przepisach praca zdalna i jakie są tego skutki?
2. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej – zasady.
3. Polecenie pracodawcy, cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.
4. Przesłanki wykonywania pracy zdalnej.
5. Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie, a kiedy może odmówić?
6. Warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej a zmiana warunków – jako przesłanka wykonywania pracy zdalnej.
7. Porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej: warunki formalne i procedura a Regulamin pracy a polecenie pracodawcy – omówienie przesłanek.
8. Zapisy o pracy zdalnej:

 • przykład regulaminu pracy zdalnej,
 • jakie są obligatoryjne elementy regulaminu?

9. Informacja o warunkach pracy z art. 29 § 3.
10. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy – kto może wystąpić, na jakich warunkach?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, kierownicy wydziałów organizacyjnych, pracownicy kadr, audytorzy wewnętrzni, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 grudnia 2022 r.