Pracownicze plany kapitałowe. Składki ZUS, składki PPK, podatek PIT oraz dokumentacja w rozliczeniach gminy, powiatu, województwa oraz jednostki i zakładu budżetowego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kontekście działań finansowych i księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem PPK w twojej gminie, powiecie, województwie pod katem rozliczeń finansowych i ich skutków dla twojej jednostki. Wskazanie praktycznych możliwości dotyczących rozliczeń PPK. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na na wiele innych pytań związanych z funkcjonowaniem PPK:

 • Czy jesteś pewien, że dla umowy zlecenia podmiot zatrudniający to jednostka budżetowa czy zakład budżetowy?
 • Czy możesz raportować do ZUS RCA z NIP jednostki składki PPK od pracodawcy?
 • Czy można się wypisać z PPK jako pracownik i jednocześnie być w PPK jako zleceniobiorca?
 • Czy zawsze należy przepracować 3 miesiące przy ponownym zatrudnieniu pracowniczym albo umowie zlecenia?
 • Czy moment naliczenia składki PPK w paragrafie 471 klasyfikacji budżetowej jest jednocześnie momentem powstania przychodu po stronie pracownika?
 • Czy pierwsza wpłata do PPK może mieć miejsce tylko po pierwszym przystąpieniu podmiotu zatrudniającego czy też nie?
zwiń
rozwiń
Program

I. PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY ORAZ DOKUMENTACJA:

 1. Zatrudnienie pracownicze a umowa zlecenia, umowa o dzieło – status na potrzeby PPK.
 2. Umowa zlecenia – gmina, powiat, województwo jako podmiot rozliczający składki do PPK.
 3. Umowa zlecenia, umowa o dzieło z „własnym pracownikiem” w związku z art. 8 ust 2a oraz art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zapis do PPK.
 4. Umowa zlecenia z osobą fizyczną nie będącą pracownikiem – zapis do PPK – pułapka z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK.
 5. Zatrudnienie pracownicze oraz umowy zlecenia a pułapka z art. 15 ust. 3 ustawy o PPK – zapis na wniosek a zapis automatyczny (grupa wiekowa 55 – 70 lat).
 6. Gmina jako podmiot zatrudniający zleceniobiorców – wiele umów o zarządzenie PPK oraz jedna umowa o zarządzanie PPK a zasada jeden podmiot zatrudniający jedna umowa o zarządzanie PPK.
 7. NIP gminy, powiatu, województwa a NIP jednostki, zakładu budżetowego w umowach zlecenia – zgłoszenie do PPK.
 8. Podmiot zatrudniający wykazywany w umowie o zarządzanie PPK oraz podmiot zatrudniający jako płatnik to nie jest ten sam podmiot przy umowie zlecenia – sprzeczność w raportowaniu do ZUS oraz do instytucji finansowej.
 9. Umowy zlecenia objęte składkami na ubezpieczenia społeczne wyłączone z PPK – przypadki szczególne występujące tylko w j.s.t.
 10. Deklaracja rezygnacji z PPK – opcja:
  • gmina jako podmiot zatrudniający oraz jednostki/zakłady budżetowe jako podmiot zatrudniający,
  • tylko jednostki, zakłady budżetowe to podmioty zatrudniające,
  • korekty oraz dokumentacja.

II. SKŁADKI ZUS – PŁATNIK A PPK:

 1. Płatnik składek do ZUS – NIP jednostki, zakładu budżetowego a podmiot zatrudniający – pułapka z art. 4, 6, 8 i 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Płatnik składek do ZUS – umowa zlecenia oraz umowa o dzieło zawierana przez gminę, powiat, województwo z NIP gminy, powiatu, województwa albo z NIP jednostki, zakładu budżetowego.
 3. Raport imienny RCA – raportowanie o składkach do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający/płatnik – pułapka przy umowach zlecenia oraz korekta raportów.
 4. Gmina jako płatnik składek na PPK oraz jako płatnik składek do ZUS – zgodność merytoryczna rozliczeń PPK oraz ZUS – wyjątek art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 5. Umowa zlecenia z „własnym pracownikiem” – podmiot zatrudniający gmina, powiat, województwo a obowiązek raportowania do ZUS z NIP jednostki, zakładu budżetowego oraz z NIP gminy, powiatu, województwa do instytucji finansowej – nierozwiązywalna sytuacja prawna podmiotu zatrudniającego.

III. PODATEK DOCHODOWY – PRZYCHÓD PODATKOWY ORAZ RAPORTOWANIE:

 1. Płatnik zaliczek na podatek dochodowy – umowa zlecenia – NIP gminy, powiatu, województwa czy jednostki, zakładu budżetowego.
 2. Moment powstania przychodu z tytułu składki opłacanej przez podmiot zatrudniający:
  • wynagrodzenie płatne z góry,
  • wynagrodzenie płatne z dołu,
  • wynagrodzenie płatne do 10-go następnego miesiąca,
  • dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a składowe w ramach miesiąca.
 3. Pierwsza wpłata do PPK a każda kolejna wpłata do PPK pułapka z art. 28 ust 1 i 4 ustawy o PPK.
 4. Gmina jako płatnik i jednostka jako płatnik – wynagrodzenie z umowy zlecenia z „własnym pracownikiem” oraz z tytułu zatrudnienia pracowniczego.
 5. Raportowanie do instytucji finansowej:
 6. gmina jako podmiot zatrudniający oraz jednostki/zakłady budżetowe jako podmioty zatrudniające,
 7. korekty w raportowaniu,
 8. dokumentacja podmiotu zatrudniającego – gmina, powiat, województwo oraz jednostka, zakład budżetowy.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie oraz raportowanie składek PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 19 kwietnia 2021 r.