Pracownicze Plany Kapitałowe. Składki ZUS, składki PPK, podatek PIT oraz dokumentacja w rozliczeniach gminy, powiatu, województwa oraz jednostki i zakładu budżetowego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kontekście działań finansowych i księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego spotkania, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem PPK w gminie, powiecie, województwie pod katem rozliczeń finansowych i ich skutków dla danej jednostki. Zostaną również wskazanie praktyczne możliwości dotyczące rozliczeń PPK. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem PPK np.:

  • Czy jesteś pewien, że dla umowy zlecenia podmiot zatrudniający to jednostka budżetowa czy zakład budżetowy?
  • Czy możesz raportować do ZUS RCA z NIP jednostki składki PPK od pracodawcy?
  • Czy można się wypisać z PPK jako pracownik i jednocześnie być w PPK jako zleceniobiorca?
  • Czy zawsze należy przepracować 3 miesiące przy ponownym zatrudnieniu pracowniczym albo umowie zlecenia?
  • Czy moment naliczenia składki PPK w paragrafie 471 klasyfikacji budżetowej jest jednocześnie momentem powstania przychodu po stronie pracownika?
  • Czy pierwsza wpłata do PPK może mieć miejsce tylko po pierwszym przystąpieniu podmiotu zatrudniającego czy też nie?
zwiń
rozwiń
Program

I. PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY ORAZ DOKUMENTACJA:
1. Zatrudnienie pracownicze a umowa zlecenia, umowa o dzieło – status na potrzeby PPK.
2. Umowa zlecenia – gmina, powiat, województwo jako podmiot rozliczający składki do PPK.
3. Umowa zlecenia, umowa o dzieło z „własnym pracownikiem” w związku z art. 8 ust 2a oraz art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zapis do PPK.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie oraz raportowanie składek PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 17 maja 2021 r.