• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące księgowania list płac według przepisów obowiązujących w 2022 roku. Szanowni Państwo gorąco zapraszamy na szkolenie dotyczące naliczania indywidualnych list płac.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposobów rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac. Podczas zajęć przeanalizujemy najnowsze interpretacje i stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzeń. Zapoznamy uczestników z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie i omówienie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników.
• Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.
• Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
Po szkoleniu uczestnik:
- będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków,
- otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
6. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
8. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
9. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
10. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
11. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
12. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
13. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
14. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
15. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
16. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?
17. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów kadr i płac, osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń z umów o pracę i umów zleceń. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 22 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2022 r.